مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش
حالت نمایش

مشعل دوگانه سوز کاوه


مشعل دوگانه سوز کاوه

 

مشعل دوگانه سوز کاوه دارای 20 مدل می باشد که حداقل و حداکثر ظرفیت حرارتی مشعل دوگانه سوز کاوه به ترتیب 350.000 تا 12.000.000 کیلوکالری در ساعت می باشد.

 انواع مدل های مشعل دوگانه سوز کاوه عبارت اند از:
 

 • مشعل دوگانه سوز کاوه مدل EGL4-40 دارای 350.000 کیلوکالری در ساعت ظرفیت حرارتی و فشار گاز30 میلی بار می باشد.
   
 • مشعل دوگانه سوز کاوه مدل EGL4-60 با فشار گاز 35 میلی بار ، ظرفیت حرارتی 400.000 کیلوکالری در ساعت تولید می شود.
   
 • ظرفیت حرارتی مدل EGL4-2-60 مشعل دوگانه سوز کاوه 500.000کیلوکالری در ساعت می باشد که دارای حداقل فشار گاز 35 میلی بار می باشد.
   
 • فشار گاز مصرفی مدل EGL4-2-65 مشعل دوگانه سوز کاوه 40 میلی بار می باشد که با ظرفیت حرارتی 600.000 کیلوکالری در ساعت تولید می شود.
   
 • مشعل دوگانه سوزکاوه مدل MFGL100-100 با حداقل ظرفیت حرارتی 800.000 کیلوکالری در ساعت و 45 میلی بار فشار گاز تولید می شود.
   
 • مدل MFGL100-140  مشعل دوگانه سوز کاوه دارای فشار گازی مصرفی 45 میلی بار است که با ظرفیت حرارتی 1.000.000 کیلوکالری در ساعت تولید می شود.
   
 • مشعل دوگانه سوز کاوه مدل UDGL150-1 دارای 1.250.000 کیلوکالری در ساعت ظرفیت حرارتی و 60-55 میلی بار فشار گازی می باشد.
   
 • مدل UDGL150-2 مشعل دوگانه سوزکاوه با فشارگاز مصرفی 60-55 میلی بار دارای ظرفیت حرارتی 1.500.000 کیلوکالری در ساعت می باشد.
   
 • ظرفیت حرارتی مدل UDGL250-1 مشعل دوگانه سوز کاوه 1.800.000 کیلوکالری در ساعت می باشد که 65-60 میلی بار فشار گازی دارد.
   
 • مشعل دوگانه سوز کاوه مدل UDGL250-2 دارای 2.250.000 کیلوکالری در ساعت ظریت حرارتی و 65-60 میلی بار فشار گاز مصرفی می باشد.
   
 • مدل UDGL350 مشعل دوگانه سوز کاوه با 75-70 فشار گاز مصرفی دارای 3.000.000 کیلوکالری در ساعت ظرفیت حرارتی می باشد.
   
 • فشار گاز مصرفی مدل MFGL500 مشعل دوگانه سوز کاوه 100-90 میلی بار می باشد که با حداقل ظرفیت حرارتی 3.500.000 کیلوکالری در ساعت تولید می شود.
   
 • مشعل دوگانه سوز کاوه مدل MFGL600 با ظرفیت حرارتی 4.000.000 کیلوکالری در ساعت و 100-90 میلی بار فشار گاز تولید می شود.
   
 • مدل MFGL700 مشعل دوگانه سوز کاوه با حداقل ظرفیت حرارتی 5.000.000 کیلوکالری در ساعت تولید می شود که دارای 100-90 میلی بار فشار گازی می باشد.
   
 • ظرفیت حرارتی مدل MFGL800 مشعل دوگانه سوز کاوه 6.000.000 کیلوکالری در ساعت می باشد که دارای 110-100 میلی بار فشارگازی این مدل است.
   
 • مدل MFGL900 مشعل دوگانه سوز کاوه با 110-100 میلی بار فشار گازی دارای 7.000.000 کیلوکالری در ساعت ظرفیت حرارتی می باشد.
   
 • مشعل دوگانه سوز کاوه مدل MFGL 1000 دارای ظرفیت حرارتی 8.000.000 کیلوکالری در ساعت و 120 میلی بار فشار گازی صرفی می باشد.
   
 • فشارگازی مدل MFGL 1100 مشعل دوگانه سوز کاوه 120 میلی بار است که با ظرفیت حرارتی 9.000.000 کیلوکالری در ساعت تولید می شود.
   
 • مدل MFGL1200 مشعل دوگانه سوزکاوه با 140-130 میلی بار فشار گاز مصرفی دارای ظرفیت حرارتی 10.000.000 کیلوکالری در ساعت می باشد.
   
 • مشعل دوگانه سوزکاوه مدل MFGL 1400 دارای ظرفیت حرارتی 12.000.000 کیلوکالری در ساعت و 140-130 میلی بار می باشد.

 

گارانتی مشعل دوگانه سوز کاوه

 

مشعل دوگانه سوز کاوه دارای یک سال گارانتی می باشد.

 

مشاوره و فروش مشعل دوگانه سوز کاوه

 

با تشکر از اعتماد شما،فروشگاه اینترنتی بامین تهویه با ارائه ی تصاویر،اطلاعات فنی و مشخصات انواع مشعل دوگانه سوز کاوه را جهت مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است. مشاورین بامین تهویه آماده ی پاسخ گویی به سوالات فنی شما در خصوص مشعل های دوگانه سوز کاوه می باشند.


مطالب مرتبط

 


بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات