مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش
حالت نمایش

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست 1/4 1اینچS25 تک فاز

Bell & Kassett Tehran S25-1 1/4
مشخصات فنی و قیمت پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/4 1اینچS100 تک فاز را در این صفحه مشاهده کنید.برای خرید پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/4 1اینچS100 تک فاز با کارشناسان بامین تهویه تماس بگیرید02188306500
مشاهده جزئیات محصول

304,000تومان

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست 1/2 2اینچ20-65 سه فاز

Bell & Kassett Tehran 65-20-2 1/2
مشخصات فنی و قیمت پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/2 2اینچ20-65 سه فاز را در این صفحه مشاهده کنید.برای خرید پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/2 2اینچ20-65 سه فاز با کارشناسان بامین تهویه تماس بگیرید02188306500
مشاهده جزئیات محصول قیمت : 1,795,000 تومان

1,525,750تومان

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست 1/2 2اینچ20-65 تک فاز

Bell & Kassett Tehran 65-20-2 1/2
مشخصات فنی و قیمت پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/2 2اینچ20-65 تک فاز را در این صفحه مشاهده کنید.برای خرید پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/2 2اینچ20-65 تک فاز با کارشناسان بامین تهویه تماس بگیرید02188306500
مشاهده جزئیات محصول قیمت : 1,995,000 تومان

1,695,750تومان

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست 1/2 2اینچ16-65 سه فاز

Bell & Kassett Tehran 65-16-2 1/2
مشخصات فنی و قیمت پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/2 2اینچ16-65 سه فاز را در این صفحه مشاهده کنید.برای خرید پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/2 2اینچ16-65 سه فاز با کارشناسان بامین تهویه تماس بگیرید02188306500
مشاهده جزئیات محصول قیمت : 1,595,000 تومان

1,355,750تومان

پمپ سیرکولاتورخطی بلند کاست 1/2 2اینچ16-65 تک فاز

Bell & Kassett Tehran 65-16-2 1/2
مشخصات فنی و قیمت پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/2 2اینچ16-65 تک فاز را در این صفحه مشاهده کنید.برای خرید پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 1/2 2اینچ16-65 تک فاز با کارشناسان بامین تهویه تماس بگیرید02188306500
مشاهده جزئیات محصول قیمت : 1,750,000 تومان

1,487,500تومان

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست 2 اینچ 16-50 سه فاز

Bell & Kassett Tehran 50-16-2
مشخصات فنی و قیمت پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 2اینچ16-50 سه فاز را در این صفحه مشاهده کنید.برای خرید پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 2اینچ16-50 سه فاز با کارشناسان بامین تهویه تماس بگیرید02188306500
مشاهده جزئیات محصول قیمت : 1,475,000 تومان

1,253,750تومان

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست 2 اینچ 16-50 تک فاز

Bell & Kassett Tehran 50-16-2
مشخصات فنی و قیمت پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 2اینچ16-50 تک فاز را در این صفحه مشاهده کنید.برای خرید پمپ سیرکوله خطی بلند کاست 2اینچ16-50 تک فاز با کارشناسان بامین تهویه تماس بگیرید02188306500
مشاهده جزئیات محصول قیمت : 1,595,000 تومان

1,355,750تومان

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست