مشعل


به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با خرید مشعل با عناوین زیر به تفصیل بیان شده است.

 1. مشعل چیست؟
 2. انواع مشعل
 3. انواع مشعل از نظر سوخت
 4. انواع مشعل از نظر سوخت
 5. مشاوره و فروش مشعل 

 

محاسبات تاسیسات - محاسبه ظرفیت مشعل

 

مشعل چیست؟

 

مشعل دستگاهی برای تبدیل انرژی شیمیایی موجود در سوخت به انرژی گرمایی می باشد. این انرژی گرمایی حاصل جهت گرم کردن آب در دیگ های آبگرم ، هوا کوره هوای گرم ، تبخیر آب در دیگ بخار، گرم کردن روغن در دیگ روغن مورد استفاده قرار می گیرد.

مشعل
 

مشعل جهت این تبادل انرژی نیازمند تشکیل  مثلث احتراق میباشد این مثلث سه جز گرما ، سوخت و اکسیژن دارد احتراق در حقیقت اکسید شدن سریع ماده سوختنی است که همواره همراه تولید گرما و نور میباشد .وظیفه مشعل ها تشکیل این مثلث احتراق در داخل کوره یا محیط مورد نظر میباشد.
 


مثلث احتراق مشعل

انواع مشعل


مشعل ها از نظر تامین اکسیژن (هوای ) مورد نیاز به 2 دسته تقسیم میشوند.

 

مشعل های بدون فن (اتمسفریک )

 

مشعل بدون فن

 

مشعل های فن دار (جت مشعل ها )

 


مشعل فن دار

مشعل فن دار

در این مشعل ها جهت تامین هوای مورد نیاز از فن استفاده می شود.مشعل فن دار یا جت مشعل


 

مشعل های فن دار دارای ظرفیت های بسیار زیاد راندمان بالاتر و امکان کنترل ظرفیت و کاهش یا افزایش طول شعله را دارد اما دارای صدای زیاد و سیستم و مکانیزم پیچیده تر کارکرد و لذا تعمیر و نگهداری مشکل تر و پرهزینه تر به همراه دارد.

 

مشعل های بدون فن (اتمسفریک )


مشعل بدون فن یا اتمسفریک
 

 مشعل های بدون فن فقط با سوخت گاز میباشد.در سیستم این مشعل های گازی از دمنده هوا و یا فن استفاده نشده است و هوای احتراق از دو روش تامین میگردد. با گذشتن گاز از اریفیس یا نازل گاز، سرعت گاز افزایش وموجب ایجاد خلا پس از آن می شود این خلا باعث مکش هوای اطراف به داخل لوله مشعل می شود این هوا را هوای اولیه می نامند. مخلوط گاز و هوای اولیه پس از گذشتن از لوله های مشعل گازی و در اثر تماس با جرقه زدن یا شمعک (پیلوت) تعبیه شده در جلوی لوله مشعل مشتعل می شود ولی هوای اولیه اختلاط شده با گاز کم بوده لذا مابقی هوای مورد نیاز جهت احتراق کامل را از محیط داخل کوره و اطراف شعله دریافت میکند که به آن هوای ثانویه می گویند. اکثر مشعل های نانوایی ها و دیگ های ابگرم با ظرفیت پایین ، مشعل سونا خشک و..... این نوع می باشد. راندمان مشعل گازی بدون فن (مشعل گازی اتمسفریک ) پایین بوده و لذا مصرف گاز در این مشعل ها در ظرفیت برابر بالاتر میباشد، اما در مقابل مشعل گازی بدون فن صدای کمتری داشته و با توجه به سادگی ساختمان و سیستم آن ، تعمیر و نگهداری بسیار آسانتری را به دنبال دارد. 

مشعل اتمسفریک یا بدون فن

انواع مشعل از نظر سوخت


مشعل ها از نظر سوخت مصرفی به 4 دسته تقسیم می شود

 

مشعل گازی ( گاز سوز )


مشعل گازی

مشعل گازوئیلی ( گازوئیل سوز )


مشعل گازوئیلی

مشعل دو گانه سوز


مشعل دو گانه سوز

مشعل مازوت سوزمشعل مازوت سوز

 

 انواع مشعل گازوئیلی

 

سیستم پاشش سوخت: جهت اتمیزه و اختلاط صحیح سوخت با هوا از چند نوع سیستم پاشش سوخت استفاده می شود که معمولا" در بازار و زبان محاوره ای مشعل های گازوئیلی را با نوع پاشش سوخت معرفی می کنند:
 

 1. مشعل های اتمیزه با بخارsteam- atomized
   
 2.  مشعل های فشار پایین اتمیزه با هوا low pressure air atomized
   
 3. مشعل های روتاری کاپ Rotary cup
   
 4. مشعل های پرشرجت ( جت فشاری) pressure jet
   

 

مشعل اتمیزه با بخار


مشعل اتمیزه با بخار: سوخت توسط پمپ با فشاری کمتر از 6 بار به سمت نازل هدایت می شود و از طرف دیگر بخار در دهانه نازل تخلیه گردیده و نهایتا پس از مخلوط شدن و در اثر فشار انبساط بخار سوخت اتمیزه شده از دهانه نازل تخلیه می شود. این نوع مشعل برای ظرفیت های بزرگ کاربرد دارد و در دیگ های صنعتی و دیگ های آبگرم  در کشورمان کاربرد ندارد. عملکرد این مشعل ها سبب می شود با تغییرات کیفیت سوخت به خوبی کنار بیاید و محدوده وسیعی از سوخت ها را پوشش می دهد. البته هزینه اولیه خرید این مشعل ها بالا بوده و آغاز پروسه احتراق در آنها دشوار است. 


مشعل اتمیزه با بخار
 

فشار پایین اتمیزه با هوا: سوخت توسط پمپ با فشاری بین 0/2  تا 0/5  بار به سمت نازل هدایت می شود از طرف دیگر هوای فشرده با فشار زیاد سوخت را اتمیزه کرده و از دهانه نازل تخلیه میکند. این نوع مشعل عمدتاً برای کوره های بسیار بزرگ و داغ همچون کوره های سیمان بکار گرفته می شود.

مشعل گازوئیلی با پاشش سوخت با هوا
 

روتاری کاپ

مشعل روتاری کاپ: پودر کردن سوخت در مشعل روتاری کاپ از طریق پاره کردن لایه نازک از سوخت نفتی و تبدیل آن به قطرات ریز توسط نیروی گریز از مرکز انجام می شود. سوخت در این مشعل ها با فشاری حدود 2.5 بار به سمت دهانه مخروطی شکل که با سرعتی بین 4000- 5800 دور در دقیقه در گردش است هدایت می شود، و نهایتا فیلم سوخت تشکیل شده در جداره مخروطی در حال دوران با هوای ارسالی با سرعت بالا از طریق فن ثانویه اتمیزه شده و به سمت محفظه احتراق هدایت می شود.این عملکرد سبب می شود تغییر ویسکوزیته سوخت تاثیری در عملکرد مشعل نداشته باشد. و بر همین اساس برای سوخت مازوت و همچنین گازوئیل در موتور خانه هایی که در مناطق سرد بهترین گزینه هستند.از طرف دیگر مشعل های روتاری کاپ Turn Down Ratio  بسیار خوبی دارند.
 


مشعل روتاری با فن گازوئیلی

نرخ تغییر توان مشعل ( Turn Down Ration) : توان حرارتی دارای یک حداکثر و یک حداقل است که بنابر نوع مشعل و عملکرد آن متغییر است. برای مثال چنانچه قدرت حرارتی یک مشعل 100 و حداقل قدرت حرارتی آن 50 باشد  Turn Down Ratio این مشعل برابر 2 می باشد و چنانچه حداقل قدرت حرارتی 25 باشد Turn Down Rati ،4 خواهد بود.به همین علت در بویلر  یا دیگ های بخار بزرگتر از 5 تن در ساعت مشعل روتاری کاپ بهترین گزینه و در دیگ های بخار بزرگتر از 10 تن در ساعت تنها گزینه هستند. هزینه خرید این مشعل ها بالا بوده و همچنین نگهداری از آنها به دلیل پیچیدگی عملکرد مستلزم تکنسین های مجرب  و آشنا به عملکرد مشعل و به صورت روزمره و روتین است.


مشعل

پرشر جت

 

پرشر جت ( جت فشاری): وظیفه پاشش سوخت درمشعل های پرشر جت ( مشعل های جت فشاری) مایع سوز با نازل می باشد. نازل از نظر شکل و زاویه پاشش انواع مختلفی دارند که بنا بر نوع و ظرفیت مشعل متغیر است.پودر شدن سوخت در این مشعل ها مکانیکی است.پمپ گازوئیل سوخت را تحت فشار 200  تا  70 psi به داخل نازل پمپ می کند. سوخت ابتدا از صافی مستقر در نازل عبور کرده و ذرات و نا خالصی موجود در آن جدا می کند. سپس  از طریق پیچ انتهای نازل و سوراخ جداری این پیچ از سطح خارجی مخروط وارد شیار آن می شود. این شیار تنها راه ورود به محفظه کوچک گردابی در انتها مخروط شیار دار هستند. از آنجا که این شیار بسیار نازک هستند بخشی از انرژی فشاری به انرژی سرعتی تبدیل می شود ( حدود 40 درصد انرژی تبدیل می شود) سوخت وارد شده به محفظه گردابی به صورت چرخشی و باسرعت زیاد وارد سوراخ (اریفیس) نازل شده و از آن خارج میشود. هنگام خروج از اریفیس تحت نیروی گریز از مرکز ،از مرکز نازل دور شده و به لایه نازک با سرعت زیاد( تقریبا 65 کیلومتر در ساعت) حرکت می کند.پرشر جت مشعل
 

یک نازل مشعل گازوئیل سوز خوب می تواند یک گالن گازوئیل را در فشار 100 psi به 55 میلیارد ذره با قطر بین 0/01 – 0/0002  اینچ تبدیل کند این یعنی سطح یک گالن گازوئیل پس از پودر شدن به 445 متر مربع افزایش می یابد. این عمل باعث اختلاط بهتر سوخت و هوا شده و راندمان احتراق را بالا می برد.


 


نازل گازوئیل مشعل گازوییلی


 

ساختمان مشعل گازی

 

اجزا و ساختمان هر دو مشعل گازی و مشعل گازوئیلی بسیار مشابه بوده و فقط در تجهیزات مربوط به نوع سوخت مانند شیر برقی ها ، پمپ گازوئیل  و روش تشخیص شعله با هم تفاوت دارند.

 

تشخیص شعله: در مشعل های گازی با ظرفیت پایین تشخیص تشکیل شعله و صحت عملکرد به عهده میله یونیزاسیون می باشد. این میله با جذب یون های غیر همنام که در اثر واکنش شیمیایی احتراق صورت گرفته و ایجاد یک اختلاف پتانسیل بسیار کم بین یون های شعله و زمین ( اتصال سیم ارت) تشکیل  شعله را تشخیص میدهد. به همین سبب در مشعل گازی که از سیستم میله یونیزاسیون برای تشخیص تشکیل شعله استفاده میشود اتصال سیم ارت بسیار ضروری می باشد.


انواع چشم الکترونیکی مشعل

 

به طور کل سه نوع چشم الکترونیکی یا فتوسل وجود دارد

 1. مادون قرمزIR
   
 2. ماورا بنفشUV
   
 3. نوع ترکیبیUV/IR

 

مشاوره و فروش مشعل 

 

با تشکر از اعتماد شما، فروشگاه اینترنتی بامین تهویه با ارائه ی تصاویر،اطلاعات فنی و مشخصات انواع مشعل را جهت مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.مشاورین شرکت بامین تهویه آماده ی پاسخ گویی به سوالات شما در جهت مشخصات فنی مشعل و سایر محصولات می باشد.
 

 بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات