منو
عملکرد رله TMG -740 مشعل گازی
عملکرد رله TMG -740 مشعل گازی

چهارشنبه 22 خرداد 1398

9 12840 2917

عملکرد رله TMG -740 مشعل گازی

رله گازی TMG-740 برای کاربرد با انواع مشعل های گازی دمنده (Forced draft) و یا (Induced draft) مناسب می باشد. عملکرد رله TMG -740 مشعل گازی میتواند با سنسور ها (چشم الکترونیک) از نوع ماوراءبنفش (UV-UVZ 780) و یا سیستم یونیزاسیون, عمل مراقبت شعله را انجام دهد.

رله گازی TMG-740 برای کاربرد با انواع مشعل های گازی دمنده (Forced draft) و یا (Induced draft) مناسب می باشد.
کاربرد عمده آن در مشعل های دو مرحله ای گازی سوز می باشد.
در صورت لزوم می توان این نوع واحد کنترل را برای مشعل های گازی با شعله راهنما (Pilot burner) نیز استفاده نمود.
توسط این واحد کنترل مراحل روشن و خاموش شدن مشعل با ایمنی کامل صورت می گیرد این مراحل شامل : پیش تخلیه –تخلیه- جرقه – فرمان راه اندازی شیر برقی یا شیر گاز Pilot – راهنما و راه اندازی شیر اصلی گاز می باشد.
این واحد کنترل توانایی کنترل دریچه گاز را در صورتی که لوازم مکانیکی مورد لزوم پیش بینی گردیده باشد دارا می باشد.
رله TMG-740 میتواند با سنسور ها (چشم الکترونیک) از نوع ماوراءبنفش (UV-UVZ 780) و یا سیستم یونیزاسیون, عمل مراقبت شعله را انجام دهد.
در ادامه مقاله از سایت بامین تهویه به عملکرد رله مشعل گازی ، کاربرد و قیمت رله مشعل گازی خواهیم پرداخت.همراه ما باشید.

به صورت خلاصه مشخصه ها ی اصلی این واحد کنترل به قرار زیر می باشد:
 

  1. حداکثر درجه حرارت محیط برای عملکرد رله *C۶۰  
  2. کنترل عملکرد مراحل زمانبندی کارکرد مشعل توسط موتور سنکرون با دقت بالا
  3. قابلیت عملکرد در هر دو نوع UV و یا سیستم یونیزاسیون (بدون تغییر در پایه رله)
  4. قابلیت عملکرد با سیستم کنترل دریچه هوا 
  5. قابلیت عملکرد با سیستم شعله راهنما (Pilot gas) و یا شعله اصلی(Start gas)
  6. دارای صفحه رنگی متناسب با برنامه ارائه شده در هر مرحله
  7. توانایی کنترل عملکرد کلید کنترل فشار هوا در هر دو حالت Normaly open و Normaly close 

رله اصلی و یا رله مربوط به شعله با جریان برق مستقیم عمل می نماید و لذا نوسانات جریان برق بر روی کارکرد رله بی اثر می باشد.

عملکرد رله TMG -740 مشعل گازی

مرحله ۱


جریان فاز به ترمینال 20 پایه رله و 2 سروو موتور می رسد و در این حالت رله در حالت عبور از منطقه سیاه به نقطه آبی می باشد.اگر رله در منطقه سیاه بماند به این معنی است که جریان فاز از طریق ترمینال 2 سرووموتور و بادامک آبی سرووموتور دریچه هوا را در حالت بسته نگه می دارد .
STO بیانگر میکروسوئیچ آبی رنگ می باشد لذا جریان فاز از طریق ترمینال 2 و STO (که باید در حالت تحریک باشد)موتور دریچه هوا را در جهت بسته بودن به حرکت در می آورد لذا اولین تنظیم در این حالت خواهد بود که میزان بسته بودن دریچه هوا را با بادامک آبی تنظیم کنیم. یعنی بادامک آبی تحریک باشد موتور در جهت بسته بودن عمل می کند.


مرحله ۲


رله TMG-740 مشعل گازی دو کنترل داخل خود انجام می دهد و در صورت مناسب بودن و برقرار بودن هر دو شرط اجازه راه اندازی به موتور مشعل را می دهد.

  1. کنترل بسته بودن دمپر
  2. کنترل در مدار بودن پرشر گاز و اطمینان از وجود فشار گاز کافی

کنترل بسته بودن دمپر هوا از طریق پرشر هوا انجام می گیرد. 
پرشر هوا دارای ۳ کنتاکت می باشد: NO و NC و COM


ترمینال 16 پایه رله به پایه COM ، ترمینال 17 به پایه  NC و ترمینال 18 به پایه NO وصل می شود.
لذا با برقراری ارتباط بین 16 و 17 رله هم عملکرد پرشر هوا و هم عملکرد بسته بودن دمپر را کنترل می کند.
در این حالت صفحه رنگی در حالت چرخش و درمنطقه آبی رنگ می باشد ولی هنوز به نقطه سیاه نرسیده است.اگر اتصالات به شکل صحیح وصل نشود رله در حالت چرخش دائم قرار می گیرد.


 کنترل عملکرد پرشر گاز از طریق  ارتباط بین پایه 9 و 10 پایه رله صورت می گیرد. یعنی با برقراری ارتباط بین پایه 9 و 10 پایه رله ، رله متوجه می شود که شرط ۲ نیز بر قرار است لذا اجازه راه اندازی به موتور داده می شود .توضیح اینکه پایه 16 همزمان با پایه 9 تحریک می شود. 

پیشنهاد مطالعه : نصب و راه اندازی مشعل های گازی و گازوئیلی

مرحله ۳


اجازه راه اندازی موتور با فعال شدن ترمینال 4و 13 همراه است با فعال شدن ترمینال 4 پایه رله و راه اندازی موتور ،‌ترمینال 4 سرووموتور هم برقرار می شود ورله R2 داخل سروو موتو رفعال می شود و با فعال شدن ترمینال 13 پایه رله ترمینال 5 سرووموتور نیز برقرار شده و رله R1 فعال می شود.
ترمینال 16 پایه رله نیز از ابتدا فعال بوده و از طریق ارتباط با پایه3 سرووموتور این پایه نیز دارای برق می باشد.
در این حالت دمپر موتور تا مرحله تعیین شده حداکثر باید باز شود که این ارتباط از طریق میکروسوئیچ قرمز رنگ صورت می گیرد. یعنی از طریق ارتباط ترمینال 3 و st2 و میکروسوئیچ تا زمانی که در عدم تحریک قرار گرفته است دمپر موتور باز می شود , به محض این که بادامک قرمز میکروسوئیچ را تحریک کند عمل باز شدن دمپر خاتمه می یابد و در حالتی که دمپر تا میزان حداکثر باز شود از طریق ترمینال 10 سرووموتور پیغام باز شدن تا حداکثر را می دهد و این پیغام به پایه 14 پایه رله می رسد و بعد از رسیدن این پیغام زمان تخلیه آغاز می شود.در این حالت رله در پایان منطقه آبی رنگ و اول نارنجی قرار دارد.
 

مرحله ۴


بعد از پایان زمان تخلیه ترمینال 13 پایه رله از حالت تحریک خارج می شود.لذا رله R1 از تحریک خارج می شود و فاز از طریق ۳ و st1 و بادامک نارنجی فرمان بسته شدن دمپر را صادر می کند تا استارت مشعل بتواند انجام گیرد.
با توجه به نقشه مدار برق سرووموتور مشخص است تا زمانیکه بادامک در حالت تحریک باشد دمپر موتور بسته خواهد شد زمانیکه دمپر موتور تا میزان معین بسته شد پیغام بسته بودن از طریق ترمینال 7 سرورموتور به 15 پایه رله می رسد.
لذا رله متوجه می شود که دمپر هوا تا میزان مورد نیاز بسته شده است لذا فرمان راه اندازی جرقه را می دهد.
 

مرحله ۵


راه اندازی جرقه می تواند از طریق ترمینال 3 و یا ترمینال 10 صورت گیرد .در این حالت رله در منطقه زرد رنگ قرار دارد .
فرق این دو حالت در این است که ترمینال 10 ترانس جرقه را برای مدت کوتاهتری در مدار حفظ می کند.
 

مرحله ۶


فرمان راه اندازی شیر برقی V1 از طریق ترمینال 5 پایه رله صادر می شود و شعله تشکیل می شود. با برقراری ارتباط بین کنتاکت 12 و 21 پایه رله مجددا ترمینال 13 پایه رله فعال می شودو مشعل می تواند به مرحله 2 برود.
 

مرحله ۷ 


امکان عملکرد مشعل گازی در حالت دو مرحله ای (یعنی شعله کم –شعله زیاد) با نصب ترموستات بین ترمینال 12 و 21 قابل انتظار می باشد.
اگر ترموستات در ورودی به مشعل و قبل از رسیدن فاز به ترمینال 20 پایه رله قرار داده شود مشعل به صورت یک مرحله ای عمل می کند (یعنی ابتدا شعله کم و بعد شعله زیاد و سپس قطع کامل مشعل که پس از برقراری ترموستات مجددا مراحل کاری مشعل صورت می گیرد).

عملکرد رله TMG -740 مشعل گازی

نکته


اگر ترموستات به 14 و 15 وصل شود مشعل به این صورت عمل می کند ابتدا با شعله کم و سپس با شعله زیاد به کار می افتد و بعد از عملکرد ترموستات مشعل شعله خاموش می شود ولی اگر ترموستات بین 16 و 17 (یعنی 12 و 21 پایه رله برقرار شود) مشعل بصورت شعله کم و زیاد عمل می کند و بعد از عملکرد ترموستات به شعله کم تغییر وضعیت می دهد.
 

مشاوره و فروش مشعل گازی در بامین تهویه


مشاورین شرکت بامین تهویه امکان ارائه مشاروه جهت انتخاب و خرید مشعل در برندها و ظرفیت های گوناگون و کاربرد و قیمت رله مشعل گازی  را به مشتریان محترم دارا میباشد.
فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تمامی اطلاعات فنی و تصاویر دستگاه های مشعل را با نازل ترین قیمت ها جهت مقایسه دستگاهها و خرید آسان، خارج از محدوده زمانی و مکانی و به آسان ترین روش ممکن را در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.


9 دیدگاه یافت شد!

نظرات
وحید علی اکبرلو
سه شنبه 3 بهمن 1402

رله مشعل بین زرد و قرمز آژیر میکشه علت چیه ؟

بامین تهویه
بامین تهویه
چهارشنبه 25 بهمن 1402

سلام دوست عزیز . ممنون میشم سوالتون رو واضح تر بپرسین .

نظرات
محمود مرادی
یکشنبه 26 آذر 1402

میشه اتصال با دمپر زیمنس ام توصیح دهید

نظرات
یعقوبی
سه شنبه 14 آذر 1402

توضیحات تون بسیار عالی بود سپاس

نظرات
علیرضا رحمتی
سه شنبه 2 آبان 1402

سلام و وقت بخیر رله در همون مرحله یک گیر کرده و فقط موتور دائم کار میکند و نشانگر چرخشی رله نمیچرخد؟

نظرات
احمد آرین
یکشنبه 5 شهریور 1402

سلام وقت بخیر،رله مشعل گازی قرمز شده و دیگر استارت نمیکند ،علت چیست؟

بامین تهویه
بامین تهویه
یکشنبه 5 شهریور 1402

سلام
دوست عزیز وقتی رله مشعل گازی قرمز می‌شود و مشعل دیگر را روشن نمی‌کند، چندین علت ممکن است در این مورد نقش داشته باشد:
۱. خرابی رله
۲. قطع اتصالات الکتریکی
۳. سنسورها و سوئیچ‌ها
۴. مشکلات در سیستم سوخت‌رسانی
۵. مشکلات الکترونیکی
۶. سوخت ناکافی یا ناخالص

نظرات
سامان کرمی
شنبه 14 آبان 1401

ببخشید منظورتون از ترموستا ت جیه که بین بایه 14و15قرار میکیره؟؟؟

نظرات
حسین مرادی
چهارشنبه 10 فروردین 1401

سلام
این رله چطور به مشعل بدون دمپر وصل میشه؟


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید