منو

راهنمای خرید روکش استخر

تجهیزات جانبی استخر

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با خرید محصولات روکش استخر در زیر به تفصیل بیان شده است.

 1. تعیین ابعاد روکش استخر روباز
 2. ترکیب اجزا سیستم جمع کن روکش استخر
 3. انواع روکش استخر
 4. قیمت روکش استخر

همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده انواع تجهیزات جانبی استخر و کاربری هر یک از آنها به لینک زیر مراجعه نمایند.

جهت مشاهده لیست تجهیزات جانبی استخر کلیک نمایید.

مشاهده نظرات

راهنمای انتخاب و خرید روکش استخر

تعیین ابعاد روکش استخر روباز

برای تعیین و محاسبه مقدار روکش استخر روباز براساس نیازمندی مصرف کننده و شرایط استخر ابعاد روکش پلی اتیلن استخر را معمولاً به صورت زیر می توان محاسبه نمود.

روکش استخر

محاسبه عرض روکش پلی اتیلن استخر

برای محاسبه عرض روکش پلی اتیلن استخر بر اساس نیاز مصرف کننده و شرایط استخر، برای استخرهای روباز سرریزی که دارای جوی سرریز گریل دار است. عرض روکش‌استخر باید به اندازه ای باشد که روی گریل ها را کاملاً بپوشاند. اما برای استخرهای روبسته سرریزی پوشاندن روی گریل ها الزامی نیست.

برای استخرهای روباز یا رو بسته که دارای اسکیمر هستند. معمولاً عرض روکش باید به اندازه ای باشد که عرض داخل استخر را کامل بپوشاند و پر کند.

محاسبه طول روکش پلی اتیلن استخر

برای محاسبه طول روکش پلی اتیلن استخر بر اساس نیاز مصرف کننده و شرایط استخر برای تمام انواع استخرهای روباز یا رو بسته اسکیمری باید طول روکش‌استخر روباز حدود 1,5 متر بیش از طول داخل استخر انتخاب شود.

برای تمام انواع استخرهای روباز یا رو بسته سرریزی که دارای جوی سرریز گریل استخر است باید طول روکش حدود 1,5 متر بیشتر از طول بیرون به بیرون گریل ها انتخاب شود.

محاسبه طول لوله استیل که روکش پلی اتیلن روی آن نصب و مونتاژ می شود.

برای محاسبه طول لوله استنلس استیل محوری که روکش پلی اتیلن روی آن نصب و مونتاژ می شود. باید حدود 30 سانتیمتر بیش از عرض روکش‌استخر انتخاب شود. با این روش محاسبه از هر سمت حدود 15 سانتیمتر از لوله بدون روکش می باشد.

پیشنهاد مطالعه : قالب استاندارد طراحی استخر

ترکیب اجزا سیستم جمع کن روکش استخر

براساس نیازمندی مصرف کننده و شرایط استخر و تعداد نفراتی که با دستگاه کار می کنند، دستگاه رول آپ کاور استخر را به پنج روش زیر میتوان سفارش گذاري و تهیه نمود:

 • یک U ساپورت ثابت و U ساپورت دیگر چرخدار
 • هردو U ساپورت ثابت
 • هردو U ساپورت چرخدار
 • هردو U ساپورت چرخدار و هردو دارای سه هندل گردان
 • هردو U ساپورت بصورت ثابت و هردو دارای سه هندل گردان

روکش استخر

یک U ساپورت ثابت و U ساپورت دیگر چرخدار

حالت اول که رایج ترین حالت است یکی ازU  ساپورت ها بصورت ثابت و U ساپورت دیگر به صورت چرخدار،  U ساپورت چرخدار داراي سه هندل گردان و U ساپورت دارای دستک لیفت باشد.

برای جمع کردن کاور از روي آب باید از یک سمت یک نفر با استفاده از دسته گردشی سه هندلی کاور را جمع کند.

و برای جابجایی مجموعه روکش‌استخر روباز از سمت ساپورت ثابت، یک نفر دستک لیفت را بلند کرده و از سمت چرخدار مجموعه را به جلو هل دهد تا جابجا گردد.

روکش استخر

این مدل از مجموعه روکش تقریباً رایج ترین نوع دستگاه روکش‌استخر می باشد و در اکثریت پروژه ها گزینه مناسب و اول به شمار می رود.

هردو U ساپورت ثابت

در این مدل از مجموعه روکش هردو U ساپورت به صورت ثابت، یک U ساپورت دارای سه هندل گردان و U ساپورت دیگر دارای دستک لیفت می باشد.

برای جمع کردن کاور از روي آب باید از یک سمت یک نفر با استفاده از دسته گردشی سه هندلی کاور را جمع کند.

این مجموعه روکش‌استخر روباز معمولاً نیاز به جابجایی ندارد و در مجاورت استخر ثابت سرجاي خود می ماند. اما در موارد معدودی که به هر علتی جابجایی الزامی باشد. باید حتماً دو نفر از دو سمت آنرا از زمین بلند نموده و جابجا کنند.

روکش استخر

معمولاً براي استخرهایی که به هیچ وجه قرار نیست مجموعه روکش استخر از محل خود در مجاورت استخر جابجا گردد. و در محل خود ثابت می ماند و روکش فقط باز و بسته می شود پیشنهاد می شود.

پیشنهاد مطالعه : ضرورت استفاده از تجهیزات استخر

هردو U ساپورت چرخدار

در این مدل از مجموعه روکش هر دو U ساپورت بصورت چرخدار، یک U ساپورت دارای سه هندل گردان و U ساپورت دیگر دارای دستک لیفت می باشد.

برای جمع نمودن کاور از روی آب استخر باید از یک سمت یک نفر با استفاده از دسته گردشی کاور را جمع کند.

در صورتیکه برای جابجایی مجموعه روکش‌استخر دو روش وجود دارد، در روش اول می توان با استفاده از دستک لیفت کل مجموعه روکش را بلند نموده و به سمت دیگر روي چرخ هل داده و جابجا نمود، در روش دوم می توان بدون لیفت کردن، مجموعه روکش‌استخر را روي زمین هل داد و جابجا نمود چونکه هر دو طرف چرخدار می باشد.

هردو U ساپورت چرخدار

از این مجموعه روکش استخر معمولاً مواردی که کل مجموعه کاور خیلی سنگین بوده و توان جسمانی یک نفر اپراتور براي بلند کردن وجود ندارد و باید مجموعه کاور را هل داد. و ضمناً فقط یک نفر از یک سمت هندل ها را می چرخاند و روکش را جمع می کند.

هر دو U ساپورت چرخدار و هردو دارای سه هندل گردان

در این مدل که راحت ترین حالت است، هردو U ساپورت چرخدار و هردو دارای سه هندل گردان می باشد.

برای جمع کردن کاور از روی آب باید دو نفر از هر دو سمت با استفاده از دسته های گردشی سه هندلی کاور را جمع کنند.با یان روش جمع کردن روکش به آسانی صورت می گیرد.

به منظور جابجایی مجموعه روکش‌استخر می توان به سادگی و بدون لیفت کردن، مجموعه روکش را روي زمین هل داد و جابجا نمود زیرا که هر دو طرف دارای چرخ می باشد.

معمولا برای استخرهایی که یک نفر توان یا تسلط کافی ندارد که روکش را از روي آب جمع کند و برای جمع کردن روکش از روي آب به دو نفر احتیاج است. در عین حال به راحتی و با هل دادن بتوان مجموعه روکش را توسط چرخ ها از کنار استخر جابجا نمود و نیازي به لیفت نباشد. در واقع این حالت راحت ترین حالت روکش‌استخر است.

هردو U ساپورت چرخدار و هردو دارای سه هندل گردان

هر دو U ساپورت ثابت و هردو دارای سه هندل گردان

در این مدل هر دو U ساپورت بصورت ثابت و هردو دارای سه هندل گردان می باشد.

برای جمع کردن کاور از روي آب دو نفر باید از هر دو سمت با استفاده از دسته هاي گردشی سه هندلی کاور را جمع کنند. با این روش جمع کردن روکش به آسانی صورت می گیرد.

این مجموعه روکش معمولا قرار نیست جابجایی داشته باشد و در مجاورت استخر ثابت سرجاي خود می ماند اما در موارد معدودي که به هر علتی جابجایی الزامی باشد باید حتماً دو نفر از دو سمت آنرا از زمین بلند نموده و جابجا کنند.

هردو U ساپورت ثابت و هردو دارای سه هندل گردان

این مجموعه معمولا براي استخرهایی که یک نفر توان یا تسلط کافی برای جمع کردن روکش از روي آب را ندارد و در مواردی که جمع کردن روکش از روي آب ترجیحاً به دو نفر احتیاج است و در عین حال مواردي که به هیچ وجه قرار نیست مجموعه روکش از محل خود در مجاورت استخر جابجا گردد و در محل خود ثابت می ماند و روکش فقط باز و بسته می شود کاربرد دارد.

انواع روکش استخر

روکش استخر یک عنصر مهم در ساختار استخر است که نقش حیاتی در حفظ کیفیت و دوام استخر ایفا می‌کند. انواع مختلفی از روکش‌های استخر وجود دارند که هرکدام ویژگی‌ها و مزایای خاصی دارند. در زیر به برخی از انواع روکش‌استخری اشاره می‌شود:

روکش استخر مشبک

روکش مشبک برای استخرها یک گزینه معمولاً مناسب به حساب می‌آید. این نوع روکش بسیار متداول است و از جنس‌ها و مواد مختلفی ساخته می‌شود. مشبک‌ها عمدتاً از جنس‌هایی مانند PVC، چرم، یا پارچه‌های مشابه تشکیل شده و معمولاً دارای سوراخ‌های متعدد هستند که به اجازه عبور آب و هوا از آنها می‌دهد.

مزایای استفاده از روکش مشبک برای استخر عبارتند از:

 1. تهویه: مشبک‌ها به آب و هوا این اجازه را می‌دهند که به راحتی از طریق روکش عبور کند، که می‌تواند به تهویه بهتر استخر کمک کند.

 2. کاهش خطر آب ایستاده: با اینکه مشبک‌ها به آب اجازه عبور می‌دهند، اما همچنین از تجمع آب روی سطح جلوگیری می‌کنند و از خطر آب ایستاده جلوگیری می‌کنند.

 3. حفاظت از استخر در مقابل آلودگی: روکش مشبک می‌تواند از ورود ذرات آلودگی مثل برگ‌ها، زباله‌ها و حشرات به استخر جلوگیری کند.

 4. نورپذیری: این نوع روکش ممکن است به نور خورشید اجازه بدهد که به آب استخر نفوذ کند، که ممکن است برخی از مزایا ویژه خود را ارائه دهد.

 5. نگهداری آسان: روکش مشبک به دلیل ساختار باز و مشبک خود، نگهداری و تمیزکاری آسانتری دارد.

با این حال، مهم است که قبل از انتخاب روکش مشبک، با توجه به نیازها و شرایط خاص استخر شما، با تامین‌کنندگان معتبر صحبت کرده و مشاوره بگیرید.

روکش استخر خورشیدی

روکش استخر خورشیدی یک تکنولوژی پوششی است که از انرژی خورشید برای گرمایش آب استخر استفاده می‌کند. این روکش‌ها از سلول‌های خورشیدی تشکیل شده‌اند که نور خورشید را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کنند. این نوع روکش به طور معمول بر روی سطح آب استخر قرار می‌گیرد و به طور مستقیم به آب گرمکن کمک می‌کند.

در زیر تعدادی از ویژگی‌ها و مزایای روکش‌استخر خورشیدی آورده شده است:

 1. گرمایش مؤثر: روکش‌استخر خورشیدی می‌تواند طی روزهای آفتابی انرژی خورشید را جذب کرده و به آب استخر گرمکنی اضافه کند.

 2. کاهش هزینه‌های گرمایش: با استفاده از انرژی خورشید برای گرمایش آب استخر، می‌توانید هزینه‌های انرژی را کاهش دهید و در نتیجه صرفه‌جویی مالی داشته باشید.

 3. حفاظت از محیط زیست: استفاده از انرژی خورشید به عنوان یک منبع تجدیدپذیر، باعث کاهش اثرات منفی بر محیط زیست می‌شود.

 4. آب گرم‌تر: روکش استخر خورشیدی به دلیل جذب انرژی خورشید، می‌تواند آب استخر را گرم‌تر نگه دارد و به شما این امکان را بدهد که در فصل‌های سردتر نیز از استخر استفاده کنید.

 5. نصب آسان: نصب روکش استخر خورشیدی نسبت به سیستم‌های گرمایش استخر سنتی، نسبت به هزینه و زمان، ساده‌تر است.

 6. کاهش تبخیر: روکش استخر همچنین می‌تواند از تبخیر آب استخر جلوگیری کند و باعث حفظ سطح آب شود.

با این حال، هر سیستمی مزایا و معایب خود را دارد و مهم است که نیازها و شرایط خاص استخر شما را در نظر بگیرید و با تأیید از تأمین‌کنندگان معتبر یا مشاوران حرفه‌ای، تصمیم به نصب روکش استخر خورشیدی بگیرید.

روکش استخر خودکار

روکش استخر خودکار (Automatic Pool Cover) یک سیستم خودکار برای پوشاندن و باز کردن استخر است. این سیستم به صورت الکتریکی یا مکانیکی عمل می‌کند و برای ایمنی، صرفه‌جویی در انرژی، و حفاظت از آب استخر استفاده می‌شود. در زیر ویژگی‌ها و مزایای روکش استخر خودکار ذکر شده‌اند:

 1. سهولت در استفاده: روکش استخر خودکار با یک دکمه یا کلید راحتی می‌تواند باز و بسته شود. این سیستم به شما امکان کنترل سریع و آسان بر روی وضعیت استخر را می‌دهد.

 2. امنیت: با پوشاندن استخر به وسیله‌ی روکش خودکار، احتمال ورود کودکان یا حیوانات به استخر کاهش می‌یابد. و ایمنی بیشتری برای محیط استخر فراهم می‌شود.

 3. صرفه‌جویی در انرژی: بسیاری از روکش‌های استخر خودکار با سیستم‌های خودکار انرژی‌مند کار می‌کنند. که به شما این امکان را می‌دهد که به بهینه‌ترین شکل ممکن از انرژی استفاده کنید.

 4. حفاظت از کیفیت آب: با پوشاندن استخر، از تبخیر آب جلوگیری می‌شود. و آلودگی‌ها به آب ورود نمی‌کنند، که این موضوع به حفظ کیفیت آب کمک می‌کند.

 5. افزایش دمای آب: روکش استخر خودکار معمولاً از جنس‌هایی ساخته می‌شود. که به دمای آب کمک کند و حرارت را نگهداری کند، که به صرفه‌جویی در انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب می‌انجامد.

 6. دیدگاه زیبایی: روکش‌های استخر خودکار معمولاً دیدگاه زیبایی به استخر اضافه می‌کنند. و از منظر ظاهری جذاب هستند.

حتماً قبل از انتخاب و نصب روکش استخر خودکار، به مشاوره با تأمین‌کنندگان معتبر و کارشناسان متخصص مراجعه کنید. تا سیستم مناسبی را بر اساس نیازها و شرایط استخر خود انتخاب کنید.

قیمت روکش استخر

قیمت انواع روکش استخر بسیار متغیر است. در اینجا تعدادی از عواملی که بر قیمت روکش استخر تأثیر می‌گذارند را بررسی می‌کنیم:

 1. نوع روکش: هر نوع روکش‌استخر به دلیل ویژگی‌ها و مزایای مختلف، قیمت‌های متفاوتی دارد. به عنوان مثال، روکش‌های چادری معمولاً از لحاظ هزینه ارزان‌تر هستند نسبت به روکش‌های سنگی یا فیبرگلاس.

 2. ابعاد استخر: اندازه و ابعاد استخر نقش مهمی در تعیین قیمت روکش دارد. استخرهای بزرگ‌تر نیاز به روکش‌های بزرگتر و پیچیده‌تری دارند که ممکن است هزینه را افزایش دهد.

 3. مواد ساخت: نوع مواد مورد استفاده در روکش (مثل ورق پلی کربنات، سنگ، فیبرگلاس و غیره) بر قیمت تأثیرگذار است.

 4. تکنولوژی ساخت: استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند قیمت روکش را افزایش دهد. برخی از روکش‌ها از تکنولوژی‌های هوشمند، سیستم‌های گرمایشی، یا تنظیمات اتوماتیک برخوردارند.

 5. تجهیزات جانبی: اگر روکش‌استخر با تجهیزات جانبی مانند سیستم‌های گرمایشی یا نورپردازی همراه باشد، هزینه نصب و قیمت نهایی را افزایش خواهد داد.

برای دریافت قیمت دقیق و مشاوره، می توانید با کارشناسان شرکت بامین تهویه تماس حاصل نمایید.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید