منو

اصول قیمت گذاری

اصول قیمت گذاری

اصول قیمت گذاری

اصول قیمت گذاری

اصول قیمت گذاری در بامین تهویه مبتنی بر اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است.

قیمت های کالاهای ارائه شده در بامین تهویه قیمت های خرده فروشی است که اصولا توسط تولیدکننده و یا تامین کننده ی آن محصول به صورت مصوب تعیین شده است و سایر محصولات بر اساس مشخصات، مدل و همچنین محصولات مشابه در بازار، قیمت آن ها مشخص می شوند.

اصول قیمت گذاری

در موارد بسیار نادر و در صورت وجود نوسان هایی در بازار و یا اشتباه در تعیین قیمت، اگر سفارشی قابل تحویل نباشد، بامین تهویه موظف است در اسرع وقت مشکل را به شخص سفارش دهنده اطلاع دهد و سفارش را لغو کند.