منو

محتوای وب سایت

محتوای وب سایت

محتوای وب سایت

محتوای وب سایت

کلیه محتویات فروشگاه اینترنتی بامین تهویه شامل قانون حق تکثیر copy right شده و به وب سایت فروشگاهی بامین تهویه تعلق دارد.

بامین تهویه نهایت تلاش خود را در راستای ارائه تمامی سرویس های خود می کند و به منظور تولید محتوا از منابع و مراجع اصلی و نیز شرکت های سازنده محصولات استفاده می کند.بامین تهویه هیچگونه ضمانتی در رابطه با عاری از خطا بودن توصیفات محصول و یا دیگر مطالب مندرج در سایت نمی کند. در صورتی که محصول ارائه شده در بامین تهویه دارای هرگونه مغایرت با اطلاعات درج شده در وبسایت است تنها راه حل آن ، استرداد کالا قبل از استفاده و در شرایط بسته بندی اولیه می باشد.

محتوای وب سایت

بامین تهویه هیچگونه مسئولیتی در رابطه با حذف صفحه های خود و یا لینک مرده را نمی پذیرد. سرویس ها و خدمات سایت بامین تهویه آنگونه که هست ارائه می شود و وبسایت بامین تهویه تحت هیچ شرایطی مسئولیت عدم کارکرد و یا تاخیر سایت را که ممکن است ناشی از مشکلات اینترنتی، نیروی انسانی، خرابی تجهیزات کامپیوتری و... باشد بر عهده ندارد. کلیه محتویات فروشگاه اینترنتی بامین تهویه شامل قانون حق تکثیر copy right شده و به وب سایت فروشگاهی بامین تهویه تعلق دارد.