منو
آبگرمکن
آبگرمکن

یکشنبه 18 آذر 1397

0 1123 532

آبگرمکن

آبگرمکن : منظور از آبگرمکن، تجهیراتی هستند که در تماس مستقیم با منبع انرژی ناشی از سوخت های فسیلی، الکتریسیته و خورشید، آبگرم مصرفی را تولید می کنند و برخی از آن ها امکان ذخیره سازی را هم دارا هستند.

در اینجا منظور از آبگرمکن، تجهیزاتی هستند که در تماس مستقیم با منبع انرژی ناشی از سوخت های فسیلی، الکتریسیته و خورشید، آبگرمکن مصرفی را تولید می کنند و برخی از آنها امکان ذخیره سازی را هم دارا هستند.

بنابراین از تجهیزاتی مانند منبع کوئل دار و منبع دوجداره که به طور غیر مستقیم و با بهره گیری از گرمای سیال های داغ مانند بخار و آب داغ، آبگرم مصرفی را تولید می کنند، ذکری به میان نیامده است. در مورد این گونه تجهیزات به جای آبگرمکن، اصطلاح منابع تولید آبگرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

آبگرمکن ها فارغ از تأسیسات مرکزی و جدای از آن ها به طور مستقل و محلی امکان تولید و ذخیره سازی آبگرم مصرفی را دارند و به طور کلی و صرف نظر از نوع سوخت مصرفی در دو گروه عمده مخزنی و لحظه ای طبقه بندی می شوند. در آبگرمکن های مخزنی امکان ذخیره سازی آبگرم وجود دارد، اما در آبگرمکن های لحظه ای منبعی برای ذخیره سازی وجود نداشته و آب به هنگام مصرف گرم می شود.

 

حداقل ظرفیت و دبی آبگرمکن های مخزنی و لحظه ای 

 

حداقل ظرفیت ذخیره آبگرمکن های مخزنی برای واحدهای مسکونی:
 یک خوابه         75 لیتر
دو خوابه 110 لیتر
 سه خوابه 150 لیتر
حداقل دبی آبگرمکن های لحظه ای برای واحدهای مسکونی:
یک خوابه 12 لیتر در دقیقه
دو خوابه 12 لیتر در دقیقه
سه خوابه 19 لیتر در دقیقه

 

ظرفیت آبگرمکن گازسوز برای واحدهایی با یک حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات یک خوابه دو خوابه سه خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 20 30 30
گرمای ورودی (بی تی یو در ساعت) 27000 36000 36000
دبی (گالن در ساعت) 43 60 60
برگشت (گالن در ساعت) 23 30 30

 

ظرفیت آبگرمکن برقی برای واحدهایی با یک حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات یک خوابه دو خوابه سه خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 20 30 30
انرژی ورودی (کیلووات) 2.5 3.5 4.5
دبی (گالن در ساعت) 30 44 58
برگشت (گالن در ساعت) 23 30 30

 

ظرفیت آبگرمکن نفتی برای واحدهایی با یک حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات یک خوابه دو خوابه سه خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 20 30 30
گرمای ورودی (بی تی یو در ساعت) 70000 70000 70000
دبی (گالن در ساعت) 89 89 89
برگشت (گالن در ساعت) 59 59 59

 

ظرفیت آبگرمکن گازسوز برای واحدهایی با دو حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات دو خوابه سه خوابه چهار خوابه پنچ خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 30 40 40 50
گرمای ورودی (بی تی یو در ساعت) 36000 36000 38000 47000
دبی (گالن در ساعت) 60 70 72 90
برگشت (گالن در ساعت) 30 30 32 59

 

ظرفیت آبگرمکن برقی برای واحدهایی با دو حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات دو خوابه سه خوابه چهار خوابه پنج خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 40 50 50 66
انرژی ورودی (کیلووات) 4.5 5.5 5.5 5.5
دبی (گالن در ساعت) 58 70 72 88
برگشت (گالن در ساعت) 18 22 22 22

 

ظرفیت آبگرمکن نفتی برای واحدهایی با دو حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات دو خوابه سه خوابه چهار خوابه پنج خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 30 30 30 30
گرمای ورودی (بی تی یو در ساعت) 70000 70000 70000 70000
دبی (گالن در ساعت) 89 89 89 89
برگشت (گالن در ساعت) 59 59 59 59

 

ظرفیت آبگرمکن گازسوز برای واحدهایی با سه حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات سه خوابه چهار خوابه پنج خوابه شش خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 40 50 50 50
گرمای ورودی(بی تی یو در ساعت) 38000 38000 47000 50000
دبی (گالن در ساعت) 72 82 90 92
برگشت (گالن در ساعت) 32 32 40 42

 

ظرفیت آبگرمکن برقی برای واحدهایی با سه حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات سه خوابه چهار خوابه پنج خوابه شش خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 50 66 66 80
انرژی ورودی (کیلووات) 5.5 5.5 5.5 5.5
دبی (گالن در ساعت) 72 88 88 102
برگشت (گالن در ساعت) 22 22 22 22

 

ظرفیت آبگرمکن نفتی برای واحدهایی با دو حمام و سرویس بهداشتی

 

مشخصات سه خوابه چهار خوابه پنج خوابه شش خوابه
ظرفیت مخزن آبگرمکن (گالن) 59 59 59 59
گرمای ورودی (بی تی یو در ساعت) 70000 70000 70000 70000
دبی (گالن در ساعت) 89 89 89 89
برگشت (گالن در ساعت) 59 59 59 59

 

سطح کلکتور خورشیدی برای تهیه آبگرم

 

به ازای نفرات و حجم آب مورد نیاز
سطح کلکتور (M2) حجم آب (LIT) نفرات
2 150 - 100 3 - 1
6 300 - 150  6 - 4

 

تخمین سطح کلکتور خورشیدی آبگرمکن

 

به ازای هر 150 - 100 لیتر یا یک تا سه نفر 2M2
به ازای هر 300 - 150 لیتر یا چهار تا شش نفر 6M2

 دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

لینک کوتاه

مقالات بیشتر