منو
لوله کشی فن کویل
لوله کشی فن کویل

سه شنبه 17 اسفند 1395

0 12852 5188

لوله کشی فن کویل

لوله کشی فن کویل و یا تجهیزات پخش کننده گرما مانند فن کویل به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: لوله کشی فن کویل 1 لوله،لوله کشی فن کویل 2 لوله،لوله کشی فن کویل 4 لوله
در لوله کشی فن کویل از یک لوله تخلیه یا درین نیز استفاده می شود که در هر سه دسته بندی مشترک و الزامی است. لوله درین را جز لوله های مورد بحث این سیستم لحاظ نکرده و طبق متد و روش مشخص انجام می شود.

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با انواع لوله کشی فن کویل با عناوین زیر به تفصیل بیان شده است.

  1. لوله کشی فن کویل تک لوله
  2. لوله کشی فن کویل دو لوله
  3. لوله کشی فن کویل چهار لوله

همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده انواع لوله کشی فن کویل، و مقایسه قابلیت های هر مدل و کاربری هر یک از مدل های فن کویل به لینک زیر مراجعه نمایند.

جهت مشاهده لیست انواع مدل های فن کویل کلیک نمایید.

انواع روش های لوله کشی فن کویل

لوله کشی فن کویل و یا تجهیزات پخش کننده گرما مانند فن کویل به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. لوله کشی فن کویل تک لوله
  2. لوله کشی فن کویل دو لوله
  3. لوله کشی فن کویل چهار لوله

در لوله کشی فن کویل از یک لوله تخلیه یا درین نیز استفاده می شود که در هر سه دسته بندی مشترک و الزامی است. لوله درین را جز لوله های مورد بحث این سیستم لحاظ نکرده و طبق متد و روش مشخص انجام می شود.

لوله کشی فن کویل تک لوله

در این سیستم لوله کشی فن کویل از یک لوله جهت گردش آب در تجهیزات استفاده می شود. این روش به دو شکل انجام می شود: یا تجهیزات بصورت سری در مدار لوله کشی قرار گرفته و آب در آنها گردش می کند و یا یک لوله از خط اصلی وارد دستگاه شده و خروجی آب از فن کویل توسط قطعه خاصی به مسیر اصلی بازگشت داده می شود.

در روش اول دستگاه های ابتدایی گرما و یا سرمای بسیار مناسب داشته اما با گذر آب از هر دستگاه تبادل انرژی کمتر می شود. این سیستم لوله کشی فن کویل در فضاهای کوچک و با حداکثر 2 یا 3 دستگاه انجام می شود و بسیار کم کاربرد است.

 

لوله کشی فن کویل تک لوله-روش 1

 

در روش دوم از یک قطعه اجکتور استفاده کرده و آب خروجی از فن کویل را به خط اصلی متصل می کند.از این روش هم نمی توان در سیستم های بزرگ استفاده کرد و اگر فاصله و تعداد دستگاه های فن کویل زیاد باشد راندمان بسیار کمی خواهد داشت. هزینه کمتر لوله کشی فن کویل، سهولت کار و صرف زمان کمتر از مهمترین مزایا این روش لوله کشی فن کویل می باشد.

 

لوله کشی فن کویل تک لوله-روش 2

لوله کشی فن کویل دو لوله

در روش سیستم لوله کشی فن کویل دو لوله، لوله کشی از دو لوله رفت و برگشت استفاده می شود که در فصل زمستان حامل آبگرم یا داغ، در فصل تابستان حامل آب سرد می باشند. این روش لوله کشی فن کویل پر کاربرد ترین روش بوده و از نظر اقتصادی و راندمان بسیار مناسب می باشد اما معایب و محدودیت هایی نیز دارد و به عنوان مثال برای تغییر فصل از گرمایش به سرمایش یا بالعکس حتما باید این کار از موتورخانه مرکزی انجام شود.

لوله کشی فن کویل دو لوله به 3 روش انجام می شود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

لوله کشی فن کویل با برگشت مستقیم

در روش لوله کشی فن کویل با برگشت مستقیم، آب برگشتی از هر دستگاه پخش کننده حرارت مستقیما وارد لوله برگشت شده، مسیر حرکت به سمت موتورخانه را طی می کند.

در این لوله کشی دستگاه پخش کننده حرارتی که به موتورخانه نزدیکتر است نسبت به دستگاه های دیگر طول لوله رفت و برگشت کمتری (افت فشار کمتری در مسیر) دارد، در نتیجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بیشترسیرکوله شده، در مدارهای دستگاه های دورتر کمتر جریان می یابد.

در روش لوله کشی فن کویل با برگشت مستقیم برای جایی که دستگاه های پخش کننده حرارت دارای افت فشارهای نامساوی(مثل فن کویل ها هستند و هر کدام نیز یک شیر تنظیم Balancing valve) دارند، توصیه می شود. لازم به ذکر است که سیستم لوله شی رادیاتور ها در ساختمان های کوچک با برگشت مستقیم انجام می شود. در شکل زیر روش لوله کشی با برگشت مستقیم نشان داده شده.

 

لوله کشی فن کویل با برگشت مستقیم

لوله کشی فن کویل به روش مستقیم

 

لوله کشی فن کویل با برگشت معکوس

در روش لوله کشی فن کویل با برگشت معکوس، اگر دستگاه های پخش کننده حرارت دارای افت فشارمساوی و یا تقریبا مساوی باشند لوله کشی با برگشت معکوس برای آنها پیشنهاد می شود.

در این سیستم آب برگشتی از دستگاه ها در جهت حرکت آب در لوله رفت حرکت می کند تا لوله برگشت آب آخرین دستگاه نیز به آن متصل شود، پس از آن آب به سمت موتورخانه حرکت خواهد کرد.

در سیستم لوله کشی فن کویل با برگشت معکوس، مجموع لوله های رفت و برگشت برابر هستند، در نتیجه افت فشار در مدار لوله کشی برای تمام دستگاه ها مساوی است. اگر افت فشار آب در خود دستگاه ها نیز مساوی یا تقریبا مساوی باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده جریان خواهد یافت.

لازم به ذکر است سیستم لوله کشی بیشتر ساختمانها به این روش انجام می شود. در شکل زیر روش لوله کشی با برگشت معکوس نشان داده شده است.

 

لوله کشی فن کویل با برگشت معکوس

 

لوله کشی فن کویل به روش معکوس

لوله کشی فن کویل با برگشت مختلط

در سیستم لوله کشی فن کویل با برگشت مختلط قسمتی از لوله کشی برگشت به طور مستقیم و قسمت دیگر بصورت معکوس انجام می شود.

در شکل زیر یک سیستم لوله کشی مختلط به طریقی که در آن برگشت در رایزرها (لوله های عمودی) به صورت مستقیم و در هدر (Header) به روش معکوس انجام گردیده نشان داده شده است.

در سیستم لوله کشی فن کویل با برگشت مختلط، مجموع اندازه ی طول لوله رفت و برگشت و در نتیجه مقدار افت فشار در مسیر لوله کشی برای تمام دستگاه ها مساوی نیست. اختلاف مقدار جریان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رایزرهای رفت و برگشت بستگی دارد که شامل افت فشار های زیر است:

  1. افت فشار در مدار لوله کشی رفت و برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معکوس
  2. افت فشار در خود دستگاه
  3. افت فشار در فیتینگ ها و شیرهای هر مسیر

 

لوله کشی فن کویل با برگشت مختلط

 

لوله کشی فن کویل چهار لوله

لوله کشی فن کویل چهار لوله مانند لوله کشی به روش دو لوله است، با این تفاوت که لوله های سیستم سرمایش و گرمایش جدا از هم به فن کویل یا دیگر تجهیزات پخش کننده متصل می شوند. در این نوع سیستم لوله کشی فن کویل معمولا هر جفت لوله به یک کویل مخصوص خود متصل می شود.

لوله های سیستم سرمایش به کویل سرمایش و لوله های سیستم گرمایش به کویل گرمایش .این روش لوله کشی فن کویل از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه تر می باشد اما از نظر عملکرد بسیار وسیع تر می باشد.
این روش لوله کشی فن کویل بیشتر در ساختمانهای بزرگ و وسیع استفاده می شود که ممکن است دمای طبقات مختلف و یا حتی هر ضلع از ساختمان با هم متفاوت باشد. شاید در ایران کمتر از این سیستم لوله کشی استفاده شود و بیشتر در لوله کشی دستگاه هایی مانند هواساز و هوارسان ها از این روش استفاده شود، اما در سایر کشورها به خصوص در کشورهای اروپایی ساختمان های مرتفع و با زیر بنای وسیع گاها نیاز به استفاده از سیستم گرمایش در نیمه شمالی (که آفتابگیر نیست) و سیستم سرمایش برای نیمه جنوبی (تابش مستقیم آفتاب را داراست) دارند.

 

با تشکر از اعتماد شما، فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تصاویر،اطلاعات فنی و مشخصات انواع فن کویل را جهت مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است. مشاورین بامین تهویه آماده ی پاسخ گویی به سوالات شما می باشند.

 

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسادیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

لینک کوتاه

مقالات بیشتر