منو

MI3

 MI3
MI3

( تولید کننده )

محصولات

54

MI3

معرفی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران ، اولین واحد صنعتی ذوب و تولیدکننده چدنی در ایران برای تأمین آب و هوای گرم مؤ سسه‌ ها و ساختمان‌ها، همراه با ارائه مختصری از تاریخچه ی شرکت، محصولات تولیدی، کشور سازنده این محصولات وگواهینامه ها وافتخارات کسب شده در طی سالهای فعالیت در این زمینه ...

بیشتر

دیگ چدنی MI3 مدل 2 پره S 90-02

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 3 پره S 90-03

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 4 پره S 90-04

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 5 پره S 90-05

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 6 پره S 90-06

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 7 پره S 90-07

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 8 پره S 90-08

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 7 پره L90-7

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 8 پره L90-8

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 9 پره L90-9

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 10 پره L90-10

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 11 پره L90-11

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 12 پره L90-12

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 13 پره L90-13

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 14 پره L90-14

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 5 پره M90-05

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 6 پره M90-06

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 7 پره M90-07

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 8 پره M90-08

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 9 پره M90

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 10 پره M90-10

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 11 پره M90-11

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 12 پره M90-12

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 13 پره M90-13

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 14 پره M90-14

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 5 پره M-5

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 6 پره M-6

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 7 پره M-7

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 8 پره M-8

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 9 پره M-9

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 10 پره M-10

استعلام از واحد فروش

دیگ چدنی MI3 مدل 11 پره M-11

استعلام از واحد فروش

لینک کوتاه