منو

راهنمای خرید مشعل آترا

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H75

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H65

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H50

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H40

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H30

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H25

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H20

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H15

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H10

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H8

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H6

استعلام از واحد فروش

مشعل مازوت سوز آترا مدل AB-H5

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T75

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T65

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T50

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T40

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T30

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T25

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T20

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T15

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T10

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T8

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T6

استعلام از واحد فروش

مشعل سه گانه سوز آترا مدل AB-T5

استعلام از واحد فروش

مشعل گازوئیل سوز آترا مدل AB-O75

استعلام از واحد فروش

مشعل گازوئیل سوز آترا مدل AB-O65

استعلام از واحد فروش

مشعل گازوئیل سوز آترا مدل AB-O50

استعلام از واحد فروش

مشعل گازوئیل سوز آترا مدل AB-O40

استعلام از واحد فروش

مشعل گازوئیل سوز آترا مدل AB-O30

استعلام از واحد فروش

مشعل گازوئیل سوز آترا مدل AB-O25

استعلام از واحد فروش

مشعل گازوئیل سوز آترا مدل AB-O20

استعلام از واحد فروش

مشعل گازوئیل سوز آترا مدل AB-O15

استعلام از واحد فروش
مشعل

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با خرید محصولات مشعل آترا در زیر به تفصیل بیان شده است.

  1. مشخصات کلی مشعل آترا
  2. کاربری مشعل آترا
  3. مشعل گازی آترا
  4. مشعل گازوئیلی آترا
  5. مشعل مازوت سوز آترا
  6. مشعل دوگانه سوز آترا
  7. مشعل آترا سه گانه سوز
  8. مشعل کوره آترا
  9. مشاوره وفروش مشعل آترا در بامین تهویه

​همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده 14 برند معتبر مشعل های گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز، و مقایسه قابلیت های هر برند و کاربری هر یک از مدل های مشعل های گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز به لینک زیر مراجعه نمایند.

مشاهده نظرات

راهنمای انتخاب و خرید مشعل آترا

مشخصات کلی مشعل آترا

مشعل آترا ساخت ایران در انواع مشعل های گاز سوز - دوگانه سوز - مازوت سوز - گازوئیل سوز - مشعل های سه گانه سوز و مشعل کوره از ظرفیت حرارتی ۰۰۰,۹۰ تا ۰۰,۹۰۰,۷ کیلو کاری بر ساعت تولید می شود . مشعل آترا ساخت شرکت آترا افروز تیوا در انواع طبقه بندی های خانگی ، نیمه صنعتی ، صنعتی ، صننعتی نیمه سنگین و صنعتی سنگین تولید و عرضه می شوند.

مشعل آترا در تمامی مدل ها تا ظرفیت ۵۵۰،۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت از نوع تکفاز و در ظرفیت های بالا تر از نوع سه فاز می باشد.

تجهیزات بکاررفته در ساخت مشعل آترا از تجهیزات اروپاییSatronic . Siemens .Honeywll . Krom . Dungs  می باشد.

مشعل آترا از الکتروموتور های موتوژن و موتوردمپرهای کانکترون Lks بهره می برند.

کاربری مشعل آترا

از مشعل آترا درواحد های مسکونی ، مجتمع های مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنایع کوچک ، کارگاه های صنعتی  ، دیگ های بخار وآبگرم ، پخت کاشی و سرامیک ، صنایع غذایی ، صنایع لبنی ، صنایع شیمیایی و تولید مصالح ساختمانی و... استفاده می شود.

مشعل گازی آترا

مشعل آترا گازی از ظرفیت ۹۰،۰۰۰ تا ۰۰۰,۹۰۰,۷ کیلو کالری بر ساعت تولید می شود که تا ظرفیت ۵۵۰،۰۰۰ کیلو کالری از نوع تک مرحله ای با دمپر دستی و بدون تابلو برق است و در ظرفیت ها بالا تر دارای دمپر اتوماتیک و تابلو برق می باشند.

مشعل آترا گازی از ظرفیت  ۵۵،۰۰۰ تا ۳۶۰،۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت از نوع دو مرحله ای و در ظرفیت های بالا تر از نوع سه مرحله ای یا مدولیتینگ است.

مدل های مشعل آترا گازی با حروف ABG نمایش داده می شوند.مشعل گازی آترا

مشعل گازوئیلی آترا

مشعل آترا گازوئیلی از ظرفیت ۹۰،۰۰۰ تا ۰۰۰,۸۰۰,۷ کیلو کالری بر ساعت تولید می شود .مشعل آترا گازی از ظرفیت ۹۰،۰۰۰ تا ۳۵۰،۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت از نوع تک مرحله ای با دمپر دستی است و در ظرفیت های بالا تر تا ۰۰۰,۶۰۰,۴ کیلو کالری بر ساعت از نوع دو مرحله ای است. در ظرفیت های بالا تر تا ۰۰۰,۸۰۰,۷ کیلو کالری بر ساعت مشعل آترا گازوئیلی از نوع سه مرحله ای است.

مشعل آترا گازوئیلی از ظرفیت ۶۸۵،۰۰۰ به بالا دارای تابلو برق کنترل می باشد.

مدل های مشعل آترا گازوئیلی با حروف ABO نمایش داده می شوند.

مشعل گازوئیلی آترا

مشعل مازوت سوز آترا

مشعل آترا مازوت سوز از ظرفیت ۵۴۵،۰۰۰ تا ۷،۸۰۰،۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت تولید می شود.مشعل مازوت سوز آترا تا ظرفیت ۰۰۰,۶۰۰,۴ کیلو کالری بر ساعت از نوع دو مرحله ای دارای سروو موتور و تابلو برق است ودر ظرفیت های بالا تر نیز از نوع سه مرحله ای مجهز به تابلو برق و موتور دمپر می باشند.

تنها مدل تکفازمشعل آترا گازوئیلی ظرفیت ۰۰۰,۵۴۵ کیلو کالری است. مدل های مشعل مازوت سوزآترا با حروفABH  نمایش داده می شود.

مشعل دوگانه سوز آترا

مشعل آترا دو گانه سوز از ظرفیت ۲۱۰،۰۰۰کیلوکالری بر ساعت تا ۷،۸۸۰،۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت تولید می شود که تا ظرفیت ۳۴۵،۰۰۰ از نوع تک مرحله ای است و در ظرفیت های بالاتر تا ۰۰۰,۷۰۰,۴ کیلو کالری بر ساعت از نوع دو مرحله ای و در ظرفیت های بالاتر از ۰۰۰,۷۰۰,۴ از نوع سه مرحله ای در حالت گازوئیلی و مدولیتینگ در حالت گاز است.

تمامی مدل های مشعل آترا دوگانه سوز از نوع تابلو دار می باشند و در انواع دو مرحله ای و سه مرحله ای مجهز به سرو وموتور می باشند.

مدل های مشعل دوگانه سوزآترا با حروف  ABD نمایش داده می شوند.

مشعل دوگانه سوز آترا

مشعل آترا سه گانه سوز

مشعل آترا سه گانه سوزکه با سوخت گازوئیل و مازوت کار می کند از ظرفیت ۵۴۰،۰۰۰ تا ۷،۸۸۰،۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت تولید می شود که ۴،۷۰۰،۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت از نوع دو مرحله ای می باشد ودر ظرفیت های بالاتر از نوع مدولیتینگ در حالت گاز سوز و سه مرحله ای در حالت سوخت مایع است.

تمامی مدل های مشعل سه گانه سوز آترا از نوع تابلو دار مجهز به سرووموتور می باشند.

مدل های مشعل آترا سه گانه سوز با حروف ABT نمایش داده می شوند.

مشعل آترا سه گانه سوز

مشعل کوره آترا

مشعل کوره آترا که از ظرفیت ۵۸۰،۰۰۰ تا ۱،۷۴۰،۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت تولید می شود در ظرفیت ۵۸۰،۰۰۰ از نوع یک مرحله ای و در ظرفیت های بالا تر از نوع دو مرحله ای می باشد . تمامی مدل های مشعل آترا سه گانه سوز از نوع سه فاز هستند.

مشعل کوره آترا دارای تابلو برق و سرووموتور است و با حروف ABF  نمایش داده می شوند.

مشعل کوره آترا

مشاوره وفروش مشعل آترا در بامین تهویه

با تشکر از اعتماد شما،فروشگاه اینترنتی بامین تهویه با ارائه ی تصاویر،اطلاعات فنی و مشخصات انواع مشعل آترا  امکان مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.مشاورین فروش شرکت بامین تهویه آماده ی پاسخ گویی در خصوص مشخصات فنی مشعل آترا هستند.

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید