منو

راهنمای خرید پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی

پمپ سیرکولاتور

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با خرید محصولات پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی در زیر به تفصیل بیان شده است.

 1. مشخصات کلی پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی
 2. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی و مدل های آن
 3. ویژگی های پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی
 4. جایگاه و نحوه نصب پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی
 5.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل HV2
 6.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل LD3
 7.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD37
 8.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل LD 2 1/2
 9.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD38
 10.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل S100-1
 11.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل A7 2 
 12.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل A6 2 
 13.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD 40
 14. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (AA 2 (1/2
 15.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (AA 2 (3/4
 16.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (AA1 (1/2
 17.  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل S100 1 1/4
 18. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل P32
 19. قیمت پمپ سیرکولاتور خطی
 20. گارانتی پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی
 21. مشاوره و فروش پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی

​​همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده 15 برند معتبر پمپ سیرکولاتورخطی و زمینی، و مقایسه قابلیت های هر برند و کاربری هر یک از مدل های پمپ سیرکوله به لینک زیر مراجعه نمایند.

مشاهده نظرات

راهنمای انتخاب و خرید پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی

مشخصات کلی پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی از گروه پمپهای سانتریفیوژ بوده که در دو نوع پمپ سیرکولاتور بدنه چدن و پمپ سیرکولاتور بدنه استیل ساخته شده و قادر به پمپاژ سیالات تا دمای 100-130 درجه سانتیگراد می باشند. این نوع پمپ ها غالباً جهت سیرکوله آب مورد استفاده قرار می گیرند. همکاری شرکت نوید موتور از سال 1389 برای تولید و بازارسازی محصولات پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی ادامه دارد.

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی و مدل های آن

 1. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی "HV2

 2. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی "LD3

 3. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژیPD37 

 4. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی  "1/2 2 LD

 5. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی PD38

 6. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی  "S100-1

 7. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی  "A7 2

 8. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی  "A6 2

 9. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی PD 40

 10. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی (1/2) "AA 2

 11. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی (3/4) "AA 2

 12. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی  "1/2 1 AA

 13. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی "1/4 1 S100

 14. پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی  P32

ویژگی های پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی

 1. دارای کاربری آرام و بدون نیاز به روغن کاری و سرویس دوره ای هستند.
 2. بخاطر وجود ترموگارد در الکتروموتور هیچگونه با افزایش دما نمی سوزند.
 3. جنس پروانه آنها مقاوم در برابر خوردگی می باشد.
 4. همه آنها دارای مکانیکال سیال می باشند
 5. جنس شفت الکتروپمپ ها از نوع فولاد زنگ نزن می باشد
 6. کلاس حفاظتی کلیه الکترو موتورها IP 54 می باشد.
 7. کلاس عایق سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع F ، B است

جایگاه و نحوه نصب پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی

درنحوه درست نصب شفت پمپ بایستی به صورت افقی قرار گیرد.
شفت پمپ

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل HV2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل HV2 بالاترین هد 10/5 ft و بالاترین دبی 60 Gpm می باشد. برق آن تکفاز و دارای قدرت موتور 120 وات است. دور موتور آن 1340rpm و جنس پروانه آن اولترامید می باشد و دارای سیل مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 220mm است.
پمپ سیرکولاتور "HV2

نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور "HV2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل LD3

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل LD3 بالاترین هد ft 12و بالاترین دبی 100 Gpm می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور120 وات است. دور موتور این  پمپ سیرکولاتور 1340rpm و جنس پروانه آن اولترامید - آلومینیم است و دارای سیال مکانیکی. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 220mm می باشد.
پمپ سیرکولاتور "LD3

نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور "LD3

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD37

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD37  بالاترین هد ft 20/7 و بالاترین دبی Gpm 120 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور250 وات است. دور موتور این  پمپ سیرکولاتور 1400rpm و جنس پروانه آن اولترامید - آلومینیم است و دارای سیال مکانیکی.ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 259mm می باشد.
پمپ سیرکولاتورPD37
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتورPD37

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل LD 2 1/2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل LD 2 1/2  بالاترین هد ft 10/7و بالاترین دبی Gpm 100 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور120 وات است. دور موتور این  پمپ سیرکولاتور 1340rpm و جنس پروانه آن اولترامید - آلومینیم است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 259mm می باشد.
پمپ سیرکولاتور"1/2 2 LD
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور "1/2 2 LD

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD38

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD38 بالاترین هد ft 20/8و بالاترین دبی Gpm 140 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور550 وات است. دور موتور این  پمپ سیرکولاتور 1420rpm و جنس پروانه آن اولترامید - آلومینیم است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 259mm می باشد.

پمپ سیرکولاتور PD38
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور PD38

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل S100-1

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل S100-1 بالاترین هد ft 5/5و بالاترین دبی Gpm 25 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور90 وات است. دور موتور این پمپ سیرکولاتور 1350rpm و جنس پروانه آن اولترامید است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 166mm می باشد.پمپ سیرکولاتور "S100-1
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور "S100-1

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل A7 2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل A7 2 بالاترین هد ft 38و بالاترین دبی Gpm 120 می باشد. دارای برق تکفاز و سه فاز و قدرت موتور1100 وات است. دور موتور این پمپ سیرکولاتور 1400rpm و جنس پروانه آن اولترامید است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 354mm می باشد.پمپ سیرکولاتور "A7 2
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور "A7 2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل A6 2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل A6 2 بالاترین هد ft 27و بالاترین دبی Gpm 100 می باشد. دارای برق تکفاز و سه فاز و قدرت موتور750 وات است. دور موتوراین پمپ سیرکولاتور 1400rpm و جنس پروانه آن اولترامید است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 354mm می باشد.پمپ سیرکولاتور "A6 2
نمودار هد ودبی پمپ سیرکولاتور "A6 2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD 40

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل PD 40 بالاترین هد ft 24و بالاترین دبی Gpm 120 می باشد. دارای برق تکفاز و سه فاز و قدرت موتور1100 وات است. دور موتور این پمپ سیرکولاتور 1400rpm و جنس پروانه آن اولترامید - آلومینیم است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 366mm می باشد.
پمپ سیرکولاتور PD 40
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور PD 40

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (AA 2 (1/2

در  پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (1/2) "AA 2  بالاترین هد ft 15/8و بالاترین دبی Gpm 80 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور370 وات است. دور موتور این  پمپ سیرکولاتور 1400rpm و جنس پروانه آن اولترامید است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 294mm می باشد.
پمپ سیرکولاتور (1/2) "AA 2
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور (1/2) "AA 2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (AA 2 (3/4

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (AA 2 (3/4 بالاترین هد ft 20/5و بالاترین دبی Gpm 90 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور550 وات است. دور موتوراین پمپ سیرکولاتور 1420rpm و جنس پروانه آن اولترامید است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 294mm می باشد.پمپ سیرکولاتور (3/4) "AA 2
نمودار هد ودبی پمپ سیرکولاتور (3/4) "AA 2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (AA1 (1/2

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل (AA1 (1/2 بالاترین هد ft 19/3و بالاترین دبی Gpm 65 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور370 وات است. دور موتوراین پمپ سیرکولاتور 1450rpm و جنس پروانه آن اولترامید- آلومینیم است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 294mm می باشد.
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور 1.2 1 AA

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل S100 1 1/4

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل S100 1 1/4 بالاترین هد ft 6و بالاترین دبی Gpm 35 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور90 وات است. دور موتوراین پمپ سیرکولاتور 1350rpm و جنس پروانه آن اولترامید است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 166mm می باشد.نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور "1/4 1 S100

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل P32

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی مدل P32 بالاترین هد ft 21و بالاترین دبی Gpm 30 می باشد. دارای برق تکفاز و قدرت موتور180 وات است. دور موتوراین پمپ سیرکولاتور 2900rpm و جنس پروانه آن اولترامید است و دارای سیال مکانیکی می باشد. ارتفاع محفظه پمپ سیرکوله خطی سمنان انرژی ، 180mm می باشد.
نمودار هد و دبی پمپ سیرکولاتور P32

جدول مشخصات فنی الکتروپمپ ها

قیمت پمپ سیرکولاتور خطی

قیمت پمپ سیرکولاتور خطی بر اساس چندین عامل مختلف تعیین می‌شود. در زیر عوامل اصلی که بر قیمت پمپ سیرکولاتور خطی تأثیر می‌گذارند را بررسی می‌کنیم:

 1. برند و مدل: برند و مدل پمپ سیرکولاتور خطی تأثیر مستقیمی بر قیمت دارند. برندهای معتبر و معروف ممکن است قیمت‌های بالاتری داشته باشند.

 2. ظرفیت: ظرفیت پمپ به میزان جریان و توانی که توسط پمپ ایجاد می‌شود، ارتباط دارد. پمپ‌های با ظرفیت بزرگتر معمولاً گران‌تر هستند.

 3. جنس و ساختار: جنس‌ها و مواد ساختاری پمپ نیز تأثیر دارند. پمپ‌های با قطعات با کیفیت و مقاوم معمولاً گران‌تر هستند.

 4. انرژی مصرفی: بهره‌وری انرژی پمپ نیز می‌تواند نقشی در تعیین قیمت ایفا کند. پمپ‌های با بهره‌وری انرژی بالاتر ممکن است در طول دوره عمر خود کمترین هزینه‌های عملیاتی داشته باشند.

 5. قابلیت‌ها و ویژگی‌ها: ویژگی‌های اضافی مانند کنترل اتوماتیک، سیستم‌های مانیتورینگ، مقاومت در برابر ضربه، و دیگر ویژگی‌ها ممکن است قیمت را افزایش دهند.

برای دانستن قیمت دقیق یک پمپ سیرکولاتور خطی، بهتر است با فروشندگان محلی یا تامین‌کنندگان مرتبط تماس بگیرید و از آن‌ها قیمت‌ها و انواع مختلف پمپ‌ها را مقایسه کنید.

گارانتی پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی

پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی دارای گارانتی به مدت یکسال می باشد.

مشاوره و فروش پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی

با تشکر از اعتماد شما،شرکت بامین تهویه به عنوان عرضه کننده ی انواع پمپ سیرکولاتور خطی سمنان انرژی با ظرفیت های مختلف و بهترین کیفیت به مشتریان خود این امکان را می دهد که پمپ مورد نظر خود را با نازل تزین قیمت انتخاب کنند. مشاورین شرکت بامین تهویه آماده ی پاسخ گویی به سولات شما می باشند.

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید