منو
کیفیت آب استخر
کیفیت آب استخر

چهارشنبه 28 آذر 1397

0 1570 523

کیفیت آب استخر

کیفیت آب استخر : عواملی که در کیفیت آب استخر تاثیر گذارند شامل دمای آب، سختی آب، میزان قلیایی یا بازی بودن آب، PH آب، ذرات جامد موجود در آب و... می باشد.

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با کیفیت آب استخر شنا با عناوین زیر به تفصیل بیان شده است.

  1. عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب استخر
  2. زمان دفعات تعویض آب استخر
  3. شرایط استخر های مختلف

 

آب استخر نقش اساسی در ایجاد تجربه لذت‌بخش برای شناگران دارد. اما به منظور حفظ سلامت و راحتی شناگران، ضروری است که کیفیت آب استخر به دقت مدیریت شود. در این مقاله به بررسی راهکارها و نکات مهم برای بهبود کیفیت آب استخر شنا می‌پردازیم.

عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب استخر

عواملی که در کیفیت آب استخر تاثیر گذارند شامل دمای آب، سختی آب، میزان قلیایی یا بازی بودن آب، PH آب، ذرات جامد موجود در آب و... می باشد.
عدم توازن هر یک از عوامل فوق سبب مشکلاتی از جمله تورم و سوزش چشم، حساسیت پوستی، عدم آسایش شناگران، آسیب تجهیزات مکانیکی استخر و ... می گردد.
تعادل شیمیایی و فیزیکی آب عللاوه بر تامین آب تمیز و پاکیزه از رشد قارچ ها، جلبک ها، باکتری ها و تغییر رنگ و اسیدی شدن آب جلوگیری می کند.

                  مورد    حداقل   مناسب    حداکثر
دمای آب استخر معمولی -

F˚ 82 - F˚ 78

F˚ 98
دمای آب استخر درمانی - F˚ 102 یا کمتر F˚ 104
کلر آزاد استخر معمولی (PMM) 1.0 3.0 - 2.0 0.8
کلر آزاد استخر درمانی (PMM) 2.0 5.0 - 3.0 0.8
کلر محلول - - 0.2
برم در استخر معمولی (PMM) 2.5 6.0 - 2.5 12
برم در استخر درمانی (PMM) 4.5 7.6 - 5.5 12
سطح PH 7.0 7.6 - 7.4 7.8
مواد قلیایی مانند دی کلرور سدیم و ترکیبات برم (PMM) 60 120 - 100 180
مواد قلیایی مانند هیپوکلریت کلسیم، هیپوکلریت لیتیم و هیپوکلریت سدیم (PMM) 60 100 - 80 180
سختی های کلسیمی مانند کربنات کلسیم (PMM) 150 400 - 200 1000 - 500
کل جامدات غیر محلول (PMM) 300 2000 -  1000 5000
اسید سیانوریک به عنوان تثبیت کننده (PMM) - 10 - 40 100
شفافیت آب کف استخر و تخلیه اصلی باید قابل رویت باشند.
فلزات سنگین 0 0 0
جلبک و خزه 0 0 0
باکتری 0 0 0

تست کیفیت آب استخر

پیشنهاد مطالعه : انتخاب کلرزن مناسب برای استخر

زمان دفعات تعویض آب استخر

زمان دفعات تعویض آب استخر شنا یکی از موارد حیاتی در حفظ کیفیت آب استخر و ایجاد یک محیط تمیز و سالم است. فراهم کردن یک برنامه مدیریتی منظم برای تعویض آب، به پیشگیری از مشکلاتی مانند تجمع مواد آلی، افزایش میکروب‌ها و کاهش تأمین مواد شیمیایی مورد نیاز برای حفظ کیفیت آب کمک می‌کند.

     نوع استخر       دفعات تعویض (گردش) آب
استخرهای عمومی هر 6 ساعت یک بار (4بار در 24 ساعت)
استخرهای آموزشی و تمرینی هر 4 ساعت یک بار (6بار در 24 ساعت)
استخر عمومی کودکان هر 2 ساعت یک بار (12بار در 24 ساعت)
استخر درمانی هر نیم ساعت یک بار (48بار در 24 ساعت)

تست دمای آب استخر

تعیین زمان دفعات تعویض آب استخر نیازمند توجه به عوامل مختلفی است و بهتر است برنامه تعویض آب بر اساس نیازهای خاص هر استخر تدوین شود. این کار به حفظ کیفیت آب، سلامت شناگران، و افزایش عمر مفید تجهیزات استخر کمک می‌کند.

شرایط استخر های مختلف

استخرها به عنوان یکی از امکانات تفریحی و ورزشی گسترده استفاده می‌شوند و شرایط محیطی آن‌ها می‌تواند تأثیر بزرگی بر تجربه شناگران داشته باشد. در اینجا به بررسی تفاوت‌ها و اقسام شرایط استخرهای مختلف می‌پردازیم.

    نوع استخر    دمای هوا (C˚)    دمای آب (F˚)    رطوبت نسبی (%)
استخرهای عمومی و تفریحی 29 - 24 29 - 24 60 - 50
استخرهای درمانی 29 - 27 35 - 29 60 - 50
استخرهای مسابقه 29 - 26 28 - 24 60 - 50
استخرهای غواصی و شیرجه 29 - 27 32 - 27 60 - 50
جکوزی 29 - 27 40 - 36 60 - 50              

به هر حال، شرایط استخرها بستگی به نوع و مقصد استفاده آنها دارد. توجه به این مسائل در طراحی و مدیریت استخرها باعث تأمین یک تجربه مثبت و ایمن برای شناگران خواهد شد.

نتیجه‌گیری

حفظ کیفیت آب استخر شنا نقش بسیار مهمی در تأمین سلامت و راحتی شناگران دارد. با رعایت پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی، و اتخاذ راهکارهای مناسب، می‌توان بهبود کیفیت آب استخر را ایجاد کرد و تجربه شنا را برای همه لذت‌بخش تر کرد.دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

لینک کوتاه

مقالات بیشتر