تعمیرات و نگهداری هواساز

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 1841

راهنمای تعمیرات و نگهداری

این بخش شامل دستورات تعمیر و نگهداری انواع هوادهنده ها می باشد.به خوبی می دانید که کاربرد سیستم های تهویه مطبوع و استفاده از دستگاههای هوادهنده جهت آسایش ساکنین ساختمان می باشد.در مورد بیمارستان ها و مراکز درمانی باید توجه داشت که این مراکز در تمام مدت شبانه روز فعال بوده و افراد در اطاق ها حضور دارند لذا توجه به امر نگهداری و تعمیرات در درجه اول قرار دارد و سرویس کاران و مسئولین تاسیسات این قبیل دستگاه ها باید بدقت سیستم را زیر نظر داشته و با برنامه ریزی منظم و دقیق کار تعمیرات و نگهداری دستگاه های هوادهنده را با رعایت نکات زیر مد نظر قرار دهند.

 

نگهداری و تعمیرات فن هواساز

بادبزن یا فن (FAN)در یک دستگاه هوا دهنده مهمترین و یا به عبارتی قلب دستگاه می باشد. اجزای فن عبارتست از: حلزونی(کاور فن)چرخ و پره های فن،‌شفت یا محور،‌یاتاقان ها ،‌موتور ،‌تسمه ،‌پولی و فلکه.
برای نگهداری و تعمیرات اجزا فوق بایستی نکات زیر را مد نظر قرار داد.

حلزونی(کاور فن)

بطور مرتب حرکت آزادانه چرخ فن در درون حلزونی را مورد بازدید قرار داده و از عدم ارتعاش اطمینان حاصل کنید .در صورت وجود ذرات گرد و غبار و رسوبات قشر داخلی حلزونی را تمیز نمایید.

 

چرخ و پره های فن هواساز

۱-همواره حین کار حرکت آزادانه و بدون صدای چرخ فن و پره ها را مد نظر داشته باشید.
۲-اتصال پره های فن به چرخ محکم باشد و از لق نبودن پره ها و توپی چرخ فن اطمینان حاصل کنید.
۳-اتصال توپی فن و شفت را همواره در فواصل زمانی مشخص کنترل و بازدید نمایید.
۴-در صورت نیاز به پیاده کردن مجموعه چرخ و فن اینکار باید با دقت انجام شود.
 

شفت یا محور فن هواساز

شفت یا محور که فن روی آن سوار شده است باید بطور مداوم مورد کنترل و بازدید قرار گیرد تا در صورت مشاهده خوردگی و زنگ زدگی در آن قبل از وارد آوردن خسارت به دستگاه نسبت به تعمیر و یا تعویض آن اقدام شود.

 

یاتاقانهای فن هواساز

شفت فن بوسیله یاتاقان ها در محل خود استقرار و نصب شده است و در مقابل اصطکاک و فرسایش محافظت می شود. یاتاقان ها یکی از مهمترین قسمت های فن می باشد. همیشه مطمئن باشید که یاتاقان درست بر روی شفت و یا داخل محفظه خود قرار گرفته است. نگهداری خوب یاتاقان ها عمر آنها را افزایش می دهد. لذا لازم است بصورت مرتب بازدید و گریسکاری شوند. همواره در آغاز فصل بهره برداری از دستگاه یاتاقان ها را از محل تعبیه شده گریسکاری کنید.

 

موتور فن هواساز

برای نگهداری الکتروموتور های هوادهنده به قواعد کلی زیر توجه کنید:
تمیز نگه داشتن موتور به طور دائم
جلوگیری از نفود رطوبت و آب به داخل موتور
گریسکاری بلبرینگ ها در صورت لزوم(باید توجه داشته که اکثر الکتروموتور ها مورد استفاده در دستگاه های تهویه مطبوع نیاز به روغنکاری ندارند.)
در ابتدای فصل بهره برداری از دستگاه جعبه تقسیم الکتروموتور فن را از نظر شل بودن اتصالات مورد بازدید قرار دهید .

 تعمیرات و نگهداری هواساز

تسمه فن هواساز

در نگهداری دستگاه های هوادهنده لازم است ماهانه تسمه های فن را از نظر پوسیدگی و پارگی مورد بازدید قرار دهید و در صورت نیاز تعویض کنید. پس از اینکه تسمه را مجددا روی پولی موتور و فلکه بادبزن قرار دادید میزان شل و سفت بودن آن را بررسی کنید. بدین منظور ابتدا طول دامنه محور پولی تا محور فلکه (T) را بر حسب میلیمتر اندازه بگیرید ،‌سپس در وسط فاصله دو محور ،‌ نیروی عمودی وارد به تسمه را مطابق شکل اعمال کنید. حدمجاز تغییر مکان (افت تسمه )به اندازه ۰۱/۰ میلیمتر به ازای هر میلیمتر طول فاصله دو محور پولی (T) از وضعیت عادی خود می باشد.

 

پولی و فلکه فن هواساز

همواره کنترل کنید پولی الکتروموتور و فلکه فن در یک امتداد قرار گرفته باشند.
پیچ های پولی و فلکه را از نظر محکم بودن آزمایش و آچارکشی نمایید.
هرگز با ضربات چکش پولی و فلکه را جا نزنید .جهت بیرون آوردن پولی و فلکه حتما از دستگاه پولی کش استفاده شود.
 

نگهداری و تعمیرات کویل های هواساز

برای نگهداری کویل های دستگاه هوادهنده در شرایط ایده آل و دستیابی به انتقال حرارت مناسب ،‌سطوح کویل ها باید همواره تمیز نگهداشت. در آغاز فصل بهره برداری ،‌درب اطاق کویل های دستگاه را باز نموده و پس از ورود به دستگاه فین های کویل ها را بازدید و در صورت نیاز سطوح آنها را با مواد پاک کننده شستشو و یا با فشار هوا نظافت کنید.
در صورت عدم استفاده از کویل سرمایی در فصل زمستان بمنظور جلوگیری از یخ زدگی آب در پایان فصل تابستان آب موجود در کویل سرمایی را تخلیه نمایید.
تشت تخلیه زیر کویل سرمایی هواساز باید از ذرات گرد و غبار و رسوبات موجود در آن پاک شود. سوراخ مجرای تخلیه آب را مورد بازدید قرار داده و در صورت انسداد آنرا باز کنید تا آب تشت به آسانی از آن خارج گردد.
قاب کویل ها را خصوصا در قسمت پائین از نظر زنگ زدگی و خوردگی بازرسی و کنترل کنید.
 

نگهداری و نظافت فیلتر های دستگاه هواساز

مهمترین نکته ی قابل توجه در سرویس و نگهداری هواساز ها نظافت بموقع پیش فیلتر ها و فیلتر های هپا می باشد. یکی از محیط هایی که لزوم فیلتراسیون هوا در آن از اهمیت بالایی برخوردار است بیمارستان هاست. این اهمیت به دو لحاظ قابل بررسی است.
 نخست آنکه مقاومت بدن بیماران بدلیل عوامل بیماری زا کاهش یافته و آسیب پذیری آنها نسبت به عوامل پاتوژن افزایش می یابد.
 دوم انکه بیمارستان ها از بخش های مختلفی تشکیل شده که پرسنل هر بخش در معرض آلاینده خاص می باشند. عملکرد درست دستگاه های هواساز بستگی به بازدید منظم و دقت در نگهداری فیلتر ها دارد.
 

بازدید و نگهداری فیلتر های هواساز

در ابتدای فصل راه اندازی در اتاق فیلتر های آلومینیومی (پیش فیلتر ها)را باز نموده و تمامی فیلتر های هواساز را از محل خود خارج نمایید ، تکان دادن و  با آب گرم و مواد پاک کننده شستشو دهید .پس از خشک کردن کامل فیلتر ها مجددا آنها را با دقت در محل خود قرار داده و در محفظه را ببندید.
چنانچه افت فشار ورودی و خروجی محفظه فیلتر های کیسه ای بیش از یک اینچ ستون آب (۴/۲۵ میلیمتر)باشد در محفظه را باز نموده و فیلترهای اشباع شده از گرد و غبار را تعویض کنید . 
توجه داشته باشید در مواردی که دستگاه هواساز مجهز به رطوبت زن می باشد الزامی است هر ماه دوباره افت فشار ورودی و خروجی محفظه فیلتر های کیسه ای اندازه گیری شود.
 

بازدید هواساز 

الف)بازدید روزانه
کنترل ولتاژ برق
کنترل عملکرد موتور دمپرها 
کنترل عملکرد شیر های موتوری
ب)بازدید هفتگی
کنترل کشش تسمه های بادبزن ها
کنترل میزان آمپر الکتروموتور ها 
آچار کشی پیچ های پولی، ‌فلکه ، ‌یاتاقان ها
افت فشار ورودی و خروجی محفظه فیلتر کیسه ای اندازه گرفته شود.
ج)بازدید ماهانه
گریس کاری یاتاقان ها
تمیز کردن کویل های سرمایی و گرمایی بوسیله هوای فشرده
شستشو وتمیز کردن باد بزن ها با برس سیمی و هوای فشرده
افت فشار ورودی و خروجی محفظه فیلتر کیسه ای اندازه گیری شود.
د)بازدید ها و تعمیرات اساسی
بازدید یاتاقان و گریس کاری آنها و در صورت لزوم تعویض آنها
شستشوی سطوح فین های کویل ها با مواد شیمیایی 
بازدید و در صورت نیاز تعویض تسمه ها
بازدید و کنترل پولی- فلکه

در هر بازدید هواساز در صورت مشاهده لرزش بیش از حد بادبزن ها بلافاصله هواساز را خاموش و نسبت به رفع اشکال اقدام نمایید.
هنگامی که کویل گرمایی هواساز از نوع آبی یا بخار باشد و هواساز در منطقه سردسیر نصب شده باشد در صورتی که هوای تازه کامل به آن وارد می شود باید کنترل اتوماتیک روی دمپر ورودی هوای خارج به هواساز و یا المان برقی قبل از کویل گرمایی که با آنتی فریز کنترل می شود ،‌ نصب گردند تا از یخ زدگی آن جلوگیری شود.

 

مشاوره و فروش هواساز در بامین تهویه


مشاورین شرکت بامین تهویه امکان ارائه مشاروه جهت انتخاب و خرید هواساز در ظرفیت ها و انواع گوناگون را به مشتریان محترم دارا میباشد.
فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تمامی اطلاعات فنی و تصاویر دستگاه های هواساز  را با نازل ترین قیمت ها جهت مقایسه دستگاهها و خرید آسان، خارج از محدوده زمانی و مکانی و به آسان ترین روش ممکن را در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.