منحنی عملکرد پمپ

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 729

انرژی کلی خروجی از یک پمپ ، ترکیب ارتفاع کلی دینامیک و دبی است.رابطه بین این دو منحنی عملکرد پمپ را نشان میدهد. برای ساده سازی توضیح اینکه ، چگونه یک منحنی پمپ را رسم می کنیم. فرض کنید که پمپ سانتریفیوژ ، در یک لوله قائم مستقیم مایع را تخلیه می کند.

سرانجام مایع به یک سطح ( ارتفاع ) ماکزیمم خواهد رسید که دیگر حرکتی نخواهد داشت. این ارتفاع را می توان ارتفاع حداکثر پمپ در نظر گرفت. در این نقطه ، پمپ کار می کند ولی نمیتواند مایع را به سطحی بالاتر در لوله برساند. تحت این شرایط ، مایع در پوسته پمپ حرکت می کند اما دبی عبوری از پمپ صفر است ( در نقطه ارتفاع ماکزیمم ).

اگر ما سوراخهایی را در سطوح پایین تر لوله رانش پمپ ایجاد کنیم ، ارتفاع کاهش می یابد و دبی افزایش می یابد. با ترسیم این نتایج ، منحنی عملکرد پمپ بدست می آید.

اثر-کاهش-ارتفاع-بر-روی-ظرفیت-(دبی)

منحنی-عملکرد-پمپ-با-یک-پروانه

باید توجه کرد که منحنی پمپ نمی تواند تا ارتفاع صفر رسم شود. چون دبی پمپ سانتریفیوژ نمی تواند از یک مقدار خاص بیشتر شود. در نتیجه در این نقطه ، منحنی ناپیوسته است .

این منحنی را عموماً منحی ارتفاع – دبی می نامیم. اگر منحنی به صورت شکل بالا رسم شود. آنرا منحنی عملکرد با یک پروانه ( قطر خاص ) می نامند. این پروانه بر روی پمپ نصب شده و پمپ با سرعت از پیش تعیین شده کار می کند.

منحنی عملکرد  در واقع حالت عملکرد پمپ را در نقاط مخلف کاری بدست میدهد .بسیاری از افراد آشنایی لازم با این منحنی را نداشته و برای انتخاب پمپ تنها به اعداد ابتدا و انتهای منحنی توجه دارند درصورتی که در نمودار هد ودبی در حداکثر ارتفاع کمترین دبی و در حداکثر دبی کمترین ارتفاع پرتاب را داریم.
نقاط روی منحنی پمپ را اگر سمت پایین و چپ  داده دهیم به اعداد کاری پمپ در آن نقطه میرسیم.
باید توجه اشت که هر نقطه روی منحنی مناسب انتخاب پمپ نیست و باید میزان راندمان پمپ را در آن نقطه در نظر بگیریم 
معمولا در کنار منحنی مشخصه پمپ منحنی راندمان (با شیب برعکس) هم وجود دارد که بتوان در دبی های مختلف میزان راندمان را هم بررسی کرد.

واحد های درج شده از هد و دبی روی منحنی برای کارخانه های مختلف در نقاط مختلف دنیا بر اساس واحد های مختلف IP و یا SI است که کم دقتی به واحد ها  گاها به اشتباه در انتخاب پمپ می انجامد.
بطور مثال برخی از برندها، دبی را بر اساس گالن در دقیقه و برخی بر اساس متر مکعب بر ساعت و برخی بر اساس لیتر بر ساعت یا لیتر بر دقیقه نمایش میدهند همچنین هد پمپ را بر حسب متر و یا فوت مشخص میکنند که اختلاف زیادی با هم دارند.

منحنی پمپ ها در برخی از مدل ها شیب زیادی دارد و در برخی از مدل ها دارای شیب کمتری است بنا براین در برخی از کاربردها با اینکه هد و دبی کاری تامین میشود بدلیل شیب زیاد منحنی مجاز به استفاده از آن مدل پمپ نیستسم برای مثال از پمپ هایی که منحنی با شیب زیاد دارند نمیتوان برای سیستم های آتش نشانی استفاد کرد.