نکات نصب پمپ و بوستر پمپ 

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 953

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با نکات نصب پمپ و بوستر پمپ با عناوین زیر به تفصیل بیان شده است.

  1. ملاحظات لوله کشی پمپ و بوستر پمپ
  2. موقعیت نصب پمپ و بوستر پمپ
  3. اندازه لوله در پمپ ها و بوستر پمپ ها
  4. زانو های مکش پمپ
  5. لوله ورودی پمپ و بوستر پمپ
  6. حبابهای هوا در ورودی پمپ
  7. طراحی منبع مکش
  8. کرنش لوله در پمپ و بوستر پمپ
  9. اتصالات لوله کشی در پمپ و بوستر پمپ 
  10. لرزه گیر در پمپ و بوستر پمپ

همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده انواع مدل های بوستر پمپ، و مقایسه قابلیت های هر مدل و کاربری هر یک از مدل های بوستر پمپ به لینک زیر مراجعه نمایند.

ملاحظات لوله کشی پمپ و بوستر پمپ


طرح جانمایی لوله کشی پمپ در جایی که اصول اساسی را غالبا نادیده می گیریم مهم است. نادیده گرفتن اصول لوله کشی پمپ ها به ناپایداری های هیدرولیکی در پروانه منجر می شود و بار شافت را بیشتر کرده و سطوح ارتعاش بالاتر و خرابی سیل (نشت بند) یا یاتاقانها را بوجود می آورد.

برخی دلایل دیگر وجود دارد که پمپ ها ارتعاش کرده و سیل ها و یاتاقانها خراب می شوند اصولا این مسائل به ندرت به لوله کشی نادرست بر می گردد.
 
مشکل اصلی این است که لوله کشی نادرست مسبب اصلی برخی از خرابی ها پمپ را خارج از محدوده های فیزیکی خود پمپ قرار می دهد.

چون برخی از پمپ ها لوله کشی نادرست دارند اما بصورت رضایت بخش کار می کنند این موضوع اغوا می کند که طرق لوله کشی مهم نمی باشد .البته این موضوع رویه لوله کشی مشکوک را صحیح نمی سازد بلکه آنرا شانسی می سازد.

وقتی یک پمپ در حالت بهره برداری است مایع باید با فشار درستی به چشمی پروانه برسد و جریان نرم (آرام)یکنواخت برای بهره برداری قابل اعتماد لازم است. این تا اندازه زیادی بستگی به طراحی لوله مکش دارد.
در بوستر پمپ ها توجه به این نکته ضروریست که همیشه موازی کردن تعدادی از پمپ ها حاصل مجموع دبی پمپ ها را در اختیار نمیگذارد و درصدی به عنوان ضریب اطمینان باید در نظر گرفته شود.

 

بوستر پمپ

 

موقعیت نصب پمپ و بوستر پمپ


برای اعتماد پذیری نهایی به پمپ موقعیت آن نسبت به منبع مکش حیاتی است. هر پمپ باید نزدیک به منبع مکش برای کاهش اثر اتلافات اصطحکاکی بر روی NPSH در دسترس باشد.
در بسیاری از طراحی ها که مخازن ذخیره روی زمین نصب میشوند به این نکته توجه نمیشود که ارتفاع مکش پمپ یا بوستر پمپ ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر گاها بالاتر از کف قرار میگیرد. و اگر از مخازن با ارتفاع کم استفاده شود حجم قابل توجهی از مخزن غیر قابل دسترسی است.

 

اندازه لوله در پمپ ها و بوستر پمپ ها 


قطر لوله ورودی و خروجی پمپ باید دست کم یک سایز بزرگتر از اندازه نازل باشد در قسمت مکش لازم است تا اندازه لوله از خط مکش تا نازل ورودی را کاهش دهیم.
اگر نازل ورودی در یک سطح افقی است یک تبدیل کاهنده خارج از مرکز با قسمت افقی در بالا لازم است. 
این پیکر بندی مسئله جریان گردابی را در یک نقطه دور در لوله مکش حذف می کند که ممکن است بطرف چشمی پروانه رفته و به عملکرد پمپ آسیب برساند.
یک تبدیل افزاینده مرکز را می توان در خط رانش قائم استفاده کرد که باید به فلنج تخلیه و بالا دست هر نوع شیری وصل شود. این برای کاهش سرعت جریان ترک کننده از پمپ به یک مقدار قابل قبول در درون سیستم طراحی می شود .سرعت کمتر (معمولا کمتر از ft/scc ۱۰)اتلافات اصطکاکی را کاهش داده و قدرت پمپ را حداقل می کند.

 

زانو های مکش پمپ


زانوهای حذف شده در نازل ورودی پمپ را حذف کنید.
بیشتر بحث در مورد پیکر قابل قبول یک زانو در فلنج مکش یک پمپ می باشد. همواره یک جریان غیر یکنواخت در یک زانو وجود دارد و و قتی آنرا در قسمت مکش هر پمپ وصل می کنیم جریان غیر یکنواختی در چشمی پروانه بوجود می آید .این می تواند باعث اغتشاش و ورود هوا شود که باعث خرابی پروانه و ارتعاش می شود.
بدتر از یک زانو وجود دو زانو در قسمت مکش پمپ می باشد.خصوصا اگر آنها نزدیک به هم و بصورت ۹۰ درجه نسبت به هم قرار گیرند .این باعث اثر چرخشی در مایعی شده که به پروانه می رود و سبب اغتشاش ، کم شدن راندمان و ارتعاش می شود.
در صورتی که زانو را در ورودی پمپ دو مکشه افقی وصل کنیم این مسئله پیچیده تر می شود.در این حالت جریانهای غیر یکنواخت در چشمی های چپ و راست پروانه بوجود می آید که باعث از بین رفتن تعادل هیدرولیکی می شود.
تحت این شرایط یاتاقان دارای اضافه بار در حالت انسداد پمپ بصورت ناگهانی خراب خواهد شد. اگر پمپ دارای نشت بند مکانیکی باشد معمولا و بدفعات بیشتر بجای یاتاقان این نشت بند خراب می شود.
وقتی که لزوما باید از یک زانو در ورودی یک پمپ دو مکشه استفاده کنیم باید این زانو در صفحه عمود بر شافت قرار گیرد.

 

لوله ورودی پمپ و بوستر پمپ


یک لوله مستقیم با طول معادل ۵ تا ۱۰ برابر قطر آن را بین تبدیل کاهنده مکش و اولین مانع در خط قرار دهید.
این وضعیت باعث جریان یکنواخت مایع به چشمی پروانه می شود که لزوما برای شرایط مکشی بهینه می باشد. در این حالت هر نوع اغتشاش در منبع مکش یا لوله بالا دست قبل از برخورد به چشمی پروانه آرام می شود. برای لوله با قطر بزرگتر از ضریب کوچکتر(مثلا ۵)برای لوله با قطر کوچکتر از ضریب بزرگتر (مثلا ۱۰ ) استفاده می کنیم.

 

حبابهای هوا در ورودی پمپ


همه اشکالی که ممکن است باعث بوجود آمدن حبابهای هوا در قسمت مکش پمپ شوند را حذف کنید. این حبابها باعث اغتشاش و ورود هوا می شوند که باعث خرابی پروانه و ارتعاش می گردد.  

 

طراحی منبع مکش


پتانسیل جریان گردابی یا ورود هوا را در منبع مکش حذف کنید.
اگر پمپ از یک تانک یا چاهک مایع می گیردتشکیل گرداب می تواند هوا و بخار را به خط مکش بکشاند. معمولا این مشکل با استغراق کافی مایع بالای ورودی مکش حل می شود.یک طرح با دهانه شیپوری مقدار استغراق مورد نیاز را کاهش می دهد.این استغراق کاملا مستقل از NPSH مورد نیاز پمپ است.
مراقبت زیادی باید در طرح چاهک بعمل آید تا مطمئن شویم که مایع خالی شده در چاهک هوا یا بخار را وارد مایع عبوری بطرف دهانه مکش نمی کند.
در صورتی که چاهک به اندازه کافی بزرگ باشد هر مسئله با چنین طبیعتی ممکن است نیاز به تغییر موقعیت نسبی جریان ورودی و خروجی داشته باشد یا اینکه از موج گیر استفاده شود.

 

کرنش لوله در پمپ و بوستر پمپ


لوله ها را به گونه ای ببندید که هیچ گونه کرنشی بر پوسته پمپ تحمیل نشود.
بسیار پیش آمده است که بدلیل  تحمل وزن لوله واتصالت در پمپ ها و بوستر پمپ ها پوسته پمپ متاسفانه دچار آسیب شده است.
لذا در سیستم های بوستر پمپ که کلکتور ها و اتصالات دارای وزن بالا هستند استفاده از ساپورت زیر کلکتورها از الزامات است.
حمل بوستر پمپ ها بصورت کامل حتی با استفاده از ساپورت در ابعاد بزرگ خطر آفرین است .بدلیل عدم مقاومت ساپورت نه تنها کلکتور و پوسته پمپ آسیب میبیند بلکه ساپورتها هم مقاوت نخواهند کرد.
فلنج های لوله را باید به دقت قبل از سفت کردن پیچ ها ،‌تنظیم (هم محور)کرد و همه لوله ها ،‌شیر ها و اتصالات مربوطه به آنها را باید بطور مستقل تکیه گاه گذاری کرد بدون اینکه هیچ کرنشی بر پمپ تحمیل شود.ساختمان لوله کشی از پمپ تا سیستم در کاهش کرنش لوله موثر است .هرگونه تنش تحمیل شده بر پوسته پمپ بوسیله لوله باعث احتمال کاهش اعتماد پذیری رضایت بخش و عملکرد شده و می تواند هزینه های نگهداری را بالا ببرد.
ابزار هم محوری لیزری لوله ، دارای سودمندی های خوبی برای استفاده کنندگان پمپ می باشند.این ابزار را بروی پمپ یا لوله ها قرار می دهند که یک راه موثر برای ممانعت از کرنش لوله در طول نصب اولیه می باشد.

اثر کرنش لوله در یک پمپ یا بوستر پمپ می تواند به کوپلینگ شافت منتقل شود.با دقت فن آوری هم محوری لیزری ،‌کرنش لوله را می توان اندازه گیری کرد و باید جزئی از برنامه هم محوری شافت باشد.

با شل کردن اتصال لوله بعد از هم محوری شافت هر حرکتی در کوپلینگ نشان دهنده وجود کرنش لوله بوده و از این رو می تواند تصحیح شود.

چنانچه می دانیم استثناء در هر قانونی وجود دارد .از اینرو پمپ AP1610 که در صنایع نفت استفاده می شود، سطح بالایی از نیرو ها و کشتاورها را بوجود می آورد که بر فلنج های پمپ تحمیل می شود.
این موضوع باید در هر پمپ خریده شده برای این صنایع مورد قبول باشد.بصورت یک نتیجه همه پمپ های API تنومندتر و سنگین تر از پمپ های ANSI هم اندازه خود هستند.
در کاربرد هایی با درجه حرارت بالا کمی ناهم محوری برای لوله ها بدلیل رشد حرارتی در طول زمان بهره برداری غیر قابل اجتناب است . تحت این شرایط اتصالات انبساطی حرارتی برای اجتناب از انتقال کرنش لوله به پمپ لازم است. بهر حال اگر انتهای اتصال انبساطی نزدیکتر به پمپ بصورت محکم مهار نشود کرنش لوله بر پمپ اثر کرده و اثر اتصال انبساطی را از بین می برد .برای اطمینان از تراکم یکنواخت واشر نشت بند (گاسکت)همواره پیچ ها را بصورت قطری نسبت به یکدیگر و بصورت یک در میان محکم می کنیم.

 

اتصالات لوله کشی در پمپ و بوستر پمپ 


شیر مکش فقط یک وظیفه دارد که جدا کردن پمپ از سیستمم در طول زمان تعمیرات است.این شیر را نباید برای خفه کردن(تنظیم) جریان استفاده کرد چون باعث کاویتاسیون و بازگشت سیال در چشمی پروانه می شود.

صافی مکش را در در ورودی پمپ برای جلوگیری از ورود ذرات به داخل پروانه باسد نصب کنید .در این حالت صافی با سطح خالص ۵ تا ۶ برابر اندازه سطح خط مکش توصیه می شود.بهر حال علیرغم وظیفه ای که آنها دارند مقاومت را بالا می برند.

هر ذره ای که از صافی عبور می کند از پمپ باید بتواند از پمپ عبور کند و پمپ باید برای توانایی عبور چنین ذراتی را داشته باشد.
صافی ها یا هماین استرینر ها باید بصورت دوره ای منظم سرویس شوند.

معمولا شیر های تخلیه (رانش) یک شیر یکطرفه و یک نوع شیر جداساز(مجزا ساز)می باشند.
چنانچه شیر یکطرفه از گردش معکوس در نتیجه برگشت سیال هنگام قطع شدن پمپ جلوگیری می کند باید نزدیکترین شیر به شیر تخلیه پمپ باشد. 
شیر جدا ساز علاوه بر جداسازی پمپ برای تعمیر و نگهداری ،هنگامی که پمپ استارت شد باز می شود  تا از کارکردن پمپ در نقطه ای دور از نقطه عملکرد جلوگیری شود.

ممکن است یک شیر کنار گذر (بای پس)برای تنظیم جریان در صورت بهره برداری با دبی پایین در زمان زیاد لازم باشد(اصولا در سیستم های جریان متغیر).همچنین این شیر از خاموش و روشن کردنهای مکرر جلوگیری می کند که در محرکهای موتوری بزرگتر مهم می باشند.

 

لرزه گیر در پمپ و بوستر پمپ


استفاده از لرزه گیر جهت جلوگیری از تاثیر ارتعاشات پمپ بر شبکه لوله کشی میباشد لذا باید مطابق با کاربری و سیال عبوری از پمپ و فشار و دمای کاری باشد.

 

با تشکر از اعتماد شما، فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تصاویر،اطلاعات فنی و مشخصات انواع پمپ و بوستر پمپ را جهت مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است. مشاورین بامین تهویه آماده ی پاسخ گویی به سوالات شما می باشند.

 

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات