منو
LMTD در مبدل حرارتی
LMTD در مبدل حرارتی

سه شنبه 12 شهریور 1398

0 4426 1640

LMTD در مبدل حرارتی

برای تحلیل انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی می توان از چند روش از جمله LMTD استفاده کرد. روش های رایج تحلیل رفتار مبدل حرارتی NTU –, ε P-NTU ,  LMTD هستند.
LMTD در واقع به اختلاف دمای متوسط در مبدل گفته می شود که بصورت لگاریتمی محاسبه می شود. عدد بدست آمده در LMTD کاملا وابسته به نوع مبدل و جهت حرکت سیالات است. با استفاده از LMTD می توان سطح انتقال حرارت مبدل را در ظرفیت مورد نیاز بدست آورد.

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با LMTD در مبدل حرارتی با عنوان زیر به تفصیل بیان شده است.

  1. روش LMTD در مبدل حرارتی چیست؟
  2. نحوه ی محاسبه ی LMTD مبدل حرارتی

همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده انواع مدل های مبدل حرارتی صفحه ای ، و مقایسه قابلیت های هر مدل و کاربری هر یک از مدل های مبدل حرارتی به لینک زیر مراجعه نمایند.

روش LMTD در مبدل حرارتی چیست؟


برای تحلیل انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی می توان از چند روش از جمله LMTD استفاده کرد. روش های رایج تحلیل رفتار مبدل حرارتی NTU –, ε P-NTU ,  LMTD هستند.
LMTD در واقع به اختلاف دمای متوسط در مبدل گفته می شود که بصورت لگاریتمی محاسبه می شود. عدد بدست آمده در LMTD کاملا وابسته به نوع مبدل و جهت حرکت سیالات است. با استفاده از LMTD می توان سطح انتقال حرارت مبدل را در ظرفیت مورد نیاز بدست آورد.
 

نحوه ی محاسبه ی LMTD مبدل حرارتی


Q = H×A× LMTD
Q : مقدار حرارت منتقل شده بر حسب وات
H : ضریب انتقال حرارت به وات بر متر مربع درجه کلوین
A : سطح تماس تبادل گرما به مترمربع
 اختلاف دمای متوسط درواقع حداکثر پتانسیل دمای انتقال حرارت را نشان می دهد که این مقدار حداکثری فقط در یک مبدل جریان مخالف بدست می آید. البته در محاسبات مبدل حرارتی بر اساس ساده سازی و ایده آل سازی عمل می شود که در زیر به این موارد اشاره شده است.
مبدل حرارتی تحت شرایط پایدار کار کند.
تمامی خواص فیزیکی مبدل حرارتی ثابت باشد. یعنی از اثرات تغییر دما و رفتار سیالات چشم پوشی می شود و ضریب انتقال حرارت و تعداد واحدهای انتقال حرارت در طول مبدل ثابت در نظر گرفته می شود. 
انتقال حرارت عمود بر جریان سیال اتفاق می افتد و از انتقال حرارت طولی در سیال و صفحه صرف نظر می شود
تلفات حرارت به اطراف (خارج از مبدل) در نظر گرفته نمی شود.
در هیچ جریان سیالی تغییر فاز رخ نمی دهد (چگالش یا جوشش) و یا اگر سیال تغییر فاز داشت تحت شرایط دمای اشباع ثابت (فشار ثابت) و ضریب انتقال حرارت کل ثابت روی می دهد.
در نظر داشته باشید که استفاده از LMTD صرفا برای انجام یک آنالیز تقریبی است و در عمل ضریب انتقال حرارت u به کار می رود  که نه ثابت است و نه یکنواخت، و در سطح انتقال حرارت بصورت طولی یا عرضی به شدت متغیر است و در محاسبات معمولا یک عدد ثابت بعنوان ضریب انتقال حرارت کل بصورت متوسط در نظر گرفته می شود.
در مبدل های جریان چندپاس در یک مبدل صفحه ای LMTD بسیار پیچیده می شود.
روش LMTD در مبدل حرارتی بصورت گسترده در طراحی ها استفاده می شود.اما این روش در مواردی بهترین پاسخ را می دهد که تمامی دماهای ورودی و خروجی مشخص باشد، در غیر اینصورت استفاده از روش LMTD نیازمند تکرار دشوار اعداد لگاریتمی است.
در مبدل های حرارتی مانند اواپراتورها و کندانسورها در یکی از سیالات که تغییر فاز رخ می دهد آرایش جریان اثری ندارد.
در کندانسور و اواپراتور چگالش بخار و یا تبخیر مایع با دمای ثابت و سرمایش یا گرمایش سیال دیگر که تکفاز است نمایش داده می شود.
شکل a منحنی LMTD عملکرد مبدل حرارتی در نقش کندانسور و شکل b عملکرد مبدل حرارتی در نقش اواپراتور است.

 

عملکرد مبدل حرارتی در نقش کندانسور و عملکرد مبدل حرارتی در نقش اواپراتور


در شکل زیر منحنی LMTD برای دو سیال تکفاز بدون تغییر فاز در دو حالت جریان موازی و جریان مخالف نشان داده شده است.

 

 

دو حالت جریان موازی و جریان مخالف در مبدل حرارتی

 

با تشکر از اعتماد شما، فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تصاویر،اطلاعات فنی و مشخصات انواع مبدل حرارتی را جهت مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است. مشاورین بامین تهویه آماده ی پاسخ گویی به سوالات شما می باشند.

 

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیساتدیدگاه خود را با ما در میان بگذارید