منو
عیب یابی مشعل گازوئیلی
عیب یابی مشعل گازوئیلی

دوشنبه 10 آبان 1400

0 338 93

عیب یابی مشعل گازوئیلی

عیب یابی مشعل گازوئیلی : همانطور که می دانید مشعل یکی از مهمترین و پرکاربردترین بخش موتورخانه مرکزی می باشد. اگر مشعل ها دچار نقص فنی شوند بر روی عملکرد سایر تجهیزات اثر خواهند داشت و تجهیزات دیگر نیز دچار مشکل و نقص فنی می شوند. در این مقاله چندین علت را در فرایند عیب یابی مشعل گازوئیلی مورد بررسی قرار داده ایم.

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با عیب یابی مشعل گازوئیلی با عناوین زیر به تفصیل بیان شده است.

 1. مصرف گازوئیل زیاد است
 2. صدای احتراق زیاد است
 3. الکتروموتور کار میکند،گازوئیل از نازل خارج می شود،جرقه زده می شود اما  شعله تشکیل نمی شود
 4. پس زدن شعله
 5. وجود دود یا دوده ، در شعله زیاد است
 6. صدای مکانیکی مشعل زیاد است
 7. فشار گازوئیل کم است
 8. پمپ سوخت ، فشار لازم را ندارد
 9. فشار پمپ گازوئیل زیاد است
 10. الکتروموتور کار می کند و گازوئیل از نازل خارج می شود، اما جرقه زده نمی شود
 11. الکتروموتور کار میکند،ولی گازوئیل از نازل خارج نمی شود و بنابراین شعله تشکیل نمی گردد
 12. فشار پمپ گازوئیل نوسان دارد
 13. الکتروموتور کار نمی کند
 14. الکتروموتور کار میکند،ولی سوخت از نازل خارج نشده و در نتیجه شعله تشکیل نمی شود
 15. الکتروموتور ( با زدن ) کار نمیکند

همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده انواع مشعل، و مقایسه قابلیت های هر برند و کاربری هر یک از مدل های مشعل به لینک زیر مراجعه نمایند.

همانطور که می دانید مشعل یکی از مهمترین و پرکاربردترین بخش موتورخانه مرکزی می باشد. اگر مشعل ها دچار نقص فنی شوند بر روی عملکرد سایر تجهیزات اثر خواهند داشت و تجهیزات دیگر نیز دچار مشکل و نقص فنی می شوند. در این مقاله چندین علت را در فرایند عیب یابی مشعل گازوئیلی مورد بررسی قرار داده ایم.

عیب 1 : مصرف گازوئیل زیاد است.

علت:

 1. درصد هوای اضافی زیاد و میزان CO2 پایین است.
 2. هوا چرخش لازم برای مخلوط شدن با گازوئیل را ندارد.
 3. نازل مشعل بزرگ و یا خیلی کوچک است
 4. دوره کارکرد مشعل خیلی کوتاه است.
 5. لوله کشی گازوئیل نشتی دارد.
 6. فشار گازوئیل کم است.
 7. درب های جلو و عقب دیگ آب بندی نیستند و گرما به هدر می رود.
 8. محفظه احتراق و لوله ها در قسمت تماس آب، رسوب گرفته است.
 9. لوله های داخل دیگ دوده گرفته است
 10. سیستم هوا گرفته است
 11. تلفات حرارتی ساختمان زیاد است.
 12. گازوئیل از منبع گازوئیل یا مسیر لوله کشی نشت می کند.
 13. ترموستات یا آگوستات روی درجه حرارت زیاد قرار گرفته است.
 14. دیگ یا کوره یا میزان مصرف متناسب نیست.

عیب 2 : صدای احتراق زیاد است

علت:

 1. اندازه نازل مشعل خیلی بزرگ است.
 2. فشار گازوئیل خیلی کم یا خیلی زیاد است.
 3. هوا و گازوئیل خوب مخلوط نشده اند.
 4. هوا چرخش لازم را ندارد
 5. فشار استاتیک در شعله پوش کم است.
 6. دوره کارکرد مشعل کوتاه است.
 7. نازل مشعل مسدود است.
 8. نازل مشعل خیلی جلو قرار گرفته است.
 9. زاویه نازل صحیح نیست.

عیب 3 : الکتروموتور کار میکند،گازوئیل از نازل خارج می شود،جرقه زده می شود اما  شعله تشکیل نمی شود.

علت:

 1. اتصال نازل مشعل شل است.
 2. نازل کاملا باز نیست.
 3. نازل نسبت به شعله چوش خیلی عقب است.
 4. فشار پمپ خیلی پایین است.
 5. هوای حتراق کافی نیست
 6. هوا اضافه و مکش زیاد ست.
 7. درون گازوئیل آب وجود دارد.
 8. الکترودها به صورت صحیح قرار نگرفته اند.
 9. غلظت سوخت بالا است.
 10. سوخت درست پودر نمی شود.

عیب 4 : پس زدن شعله

علت:

 1. تاخیر در جرقه زدن

 2. الکترودها تنظیم نیستند
 3. ترانس جرقه معیوب است.
 4. افت ولتاژ هنگام روشن شدن مشعل
 5. چینی الکترودها دوده بسته اند.
 6. کابل الکترودها  شل بوده یا اتصال بدنه دارند.
 7. گازوئیل خوب پودر نمیشود.
 8. نازل کثیف، شل یا نسبت به شعله پوش عقب قرار گرفته است
 9. فشار پمپ کم است
 10. چکه کردن نازل مشعل بعد از شیر مغناطیسی
 11. هوای اضافی.
 12. چکه کردن نازل به محفظه احتراق.
 13. سرعت زیاد هوا احتراق.
 14. وجود آب در گازوئیل

عیب 5 : وجود دود یا دوده ، در شعله زیاد است.

علت:

 1. هوای احتراق کافی نیست
 2. سوخت و هوا به صورت مناسب مخلوط نمی شوند.
 3. سرعت یا چرخش هوا کافی نیست
 4. نازل فرسوده،یا گشاد است
 5. زاویه نازل صحیح نیست.
 6. فشار پمپ خیلی پایین است
 7. نازل بعد از شیر مغناطیسی چکه می کند.
 8. نازل نسبت به شعله پوش خیلی عقب تر قرار دارد.
 9. فن هوا کثیف یا شل است.
 10. دوره کارکرد مشعل کوتاه است.
 11. دودکش کثیف یا مسدود است.
 12. موتور دور لازم را ندارد.
 13. شعله پخش کن اشکال دارد.
 14. شعله به دیواره های محفظه احتراق اصابت می کند.
 15. کوپلینگ فن شکسته و یا گشاد شده است.

عیب 6 : صدای مکانیکی مشعل زیاد است.

علت:

 1. صدای فن هوا.
 2. درجه تنظیم هوا شل است.
 3. نصب مشعل به دیگ صحیح نصب نشده.
 4. فرسودگی چرخنده های پمپ گازوئیل.
 5. مسیر مکش پمپ گازوئیل مسدود است.
 6. گازوئیل هوا دارد.
 7. کوپلینگ فن هوا با پمپ سوخت معیوب است.
 8. عدم نصب صحیح الکتروموتورها.
 9. بلبیرینگ موتور فن هوا یا پمپ سوخت مشکل دارد.
 10. پمپ و الکتروموتور پمپ در یک راستا قرار ندارند.
 11. ترانس جرقه معیوب است و صدا می کند.
 12. مسیر گازوئیل مسدود است.
 13. شیر مغناطیسی کاملا بسته نمی شوند.
 14. نوع یا کیفیت سوخت مناسب نیست.
 15. هوای لازم جهت احتراق وجود ندارد.
 16. مخلوط هو و گازوییل مناسب نیست.
 17. نازل کثیف یا معیوب است.

عیب 7 : فشار گازوئیل کم است

علت:

 1. اندازه نازل مشعل بیش از ظرفیت پمپ است.
 2. به علت خلا زیاد پمپ گازوئیل بخار می شود.
 3. نازل کاملا فرسوده است.
 4. چرخنده های پمپ فرسوده اند.
 5. مسیر مکش مسدود است.
 6. فیلتر گازوییل کثیف است.
 7. فیلتر پمپ کثیف است.
 8. الکتروموتور پمپ سوخت دور کافی ندارد.
 9. نشت زیاد از کاسه نمد شفت پمپ.

عیب 8 : پمپ سوخت ، فشار لازم را ندارد.

علت:

 1. چرخش پمپ معکوس است.

 2. پمپ هوا گرفته است.
 3. کوپلینگ الکتروموتور پمپ سوخت گشاد شده است
 4. صافی یا فیلتر پمپ گرفته است.
 5. مسیر مکش سوخت،کاملا مسدود است.
 6. مسر مکش سوخت،هوا می کشد.
 7. پمپ،خلا،کامل را برای مکش گازوئیل ایجاد نمی کند.
 8. لوله تهویه منبع گازوئیل مسدود است.

عیب 9 : فشار پمپ گازوئیل زیاد است.

علت:

 1. در مسیر دو لوله ای مسیر برگشت مسدود شده است.
 2. مسیر بای پس در سیستم تک لوله ای خارج شده است.
 3. پیستون غوطه ور قسمت شیر تنظیم پمپ گیر کرده است.

عیب 10:الکتروموتور کار می کند و گازوئیل از نازل خارج می شود، اما جرقه زده نمی شود.

علت:

 1. الکترودهای جرقه تنظیم نیستند.
 2. الکترودهای جرقه شکسته اند،ترک دارند یا اتصال بدنه دارند.
 3. ترانس جرقه معیوب است.
 4. کابل های جرقه به الکترودها اتصال ندارند.
 5. پاشش گازوئیل به علت نقص نازل مشعل انحراف دارد.
 6. افت ولتاژ برق وجود دارد.
 7. الکتروموتور جریان بیش از اندازه می کشد.
 8. اتصال جرقه زن به پایه رله قطع است.

عیب 11 : الکتروموتور کار میکند،ولی گازوئیل از نازل خارج نمی شود و بنابراین شعله تشکیل نمی گردد.

علت:

 1. نازل کثیف است.
 2. پمپ فشار ندارد.
 3. شیر تنظیم فشار پمپ معیوب است.
 4. درون منبع گازوئیل آب وجود دارد.
 5. کوپلینگ پمپ گشاده شئه یا شکسته است.
 6. در مسیر مکش گازوئیل هوا وارد می شود
 7. پمپ گازوئیل معیوب است
 8. فیلتر پمپ کاملا گرفته است.
 9. لوله تهویه منبع گازوئیل گرفته است.

عیب 12: فشار پمپ گازوئیل نوسان دارد.

علت:

 1. چرخنده های پمپ فرسوده شده اند.
 2. منبع گازوئیل بیش از سه متر پایین تر از مشعل است.
 3. قسمتی از فیلتر گرفته است.
 4. پمپ هوا دارد.
 5. گازوئیل به علت خلا زیاد تبخیر شده است.
 6. قطر لوله یا شیلنگ مکش ، خیلی کوچک است.
 7. شیر تنظیم فشار چسبیده است،شیر یکطرفه معیوب است.
 8. شیر نوع فانوسه ای سوراخ شده است.
 9. در سیستم دو لوله ای ، توپی بای پاس خارج شده است.

عیب 13 : الکتروموتور کار نمی کند.

علت:

 1. فیوز اصل مشکل دارد.
 2. فیوز مربوط به مشعل مشکل دارد.
 3. سیم کشی موتور قطع است.
 4. پمپ گیرپاژ کرده است.
 5. فن هوا گیر دارد.
 6. الکتروموتور معیوب است.

عیب 14 : الکتروموتور کار میکند،ولی سوخت از نازل خارج نشده و در نتیجه شعله تشکیل نمی شود.

علت:

 1. گازوئیل در منبع تمام شده است.
 2. درون منبع گازوئیل آب وجود دارد
 3. لوله مکش پمپ هوا می کشد یا گرفتگی دارد.
 4. نازل کثیف است.
 5. فیلتر گازوئیل کثیف است
 6. پمپ گازوئیل معیوب است.
 7. لوله تهویه ( Vent ) منبع گازوئیل مسدود است.
 8. کوپلینگ بین الکتروموتور و پمپ معیوب است.
 9. پمپ فشار ندارد.
 10. شیر تنظیم فشار پمپ معیوب است.

عیب 15 : الکتروموتور ( با زدن ) کار نمیکند.

علت:

 1. فیوزهای اصلی جریان برق را بررسی کنید.
 2. فیوز مربوط به مشعل را بررسی کنید.
 3. کلید برق و یا سیم کشی اشکال دارد.
 4. آکوستات یا ترموستات اشکال دارد.
 5. سیم کشی موتور به پایه رله قطع است.
 6. خازن الکتروموتور معیوب است.
 7. پمپ گازوئیل گیرپاژ کرده است.
 8. فن هوا حرکت نمیکند.( گیر کرده است )
 9. الکتروموتور معیوب است.
 10. رله خراب است

با تشکر از اعتماد شما،فروشگاه اینترنتی بامین تهویه با ارائه ی تصاویر،اطلاعات فنی و مشخصات انواع مشعل،مشعل گازی،مشعل گازوئیلی امکان مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است. مشاورین بامین تهویه آماده ی پاسخ گویی به سوالات فنی شما می باشند.

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیساتدیدگاه خود را با ما در میان بگذارید