تنظیم اتومات یا پرشر کنترل پمپ آب

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 5320

با توجه به کم آبی و افزایش میزان مصرف آب امروزه اکثر ساختمان ها دارای پمپ تقویت فشار یا بوستر پمپ میباشند . پمپ هایی که به صورت دورثابت و به تنهایی کار میکنند توسط یک کنترل کننده فشار خاموش و روشن میشوند که به آن پرشر سوئیچ پمپ یا اتومات پمپ آب میگویند .

اتومات یا پرشرپمپ در حقیقت یک ) high pressure کنترل کننده فشار بالا) است با افزایش فشار، پمپ را خاموش و با کاهش فشار ، پمپ را روشن میکند .

پرشر یا اتومات پمپ دارای انواع مختلفی هستند که از نظر ظاهری دو نوع دارای درجه میزان فشار و بدون میزان درجه فشار می باشد که نوع دوم پرکاربرد تر است .

 

پرشر سوئیچ با نشانده میزان تنظیمی

پرشر سوئیچ پمپ

 

اتومات پمپ آب بدون نشانگر میزان تنظیمی

اتومات پمپ

 

تنظیم مدل هایی که دارای درجه تنظیم فشار خاموش  و روشن شدن میباشد بسیار ساده تر و سریعتر می باشند زیر با چرخاندن پیچ تنظیم آن ها نشانگر درجه ، فشار روشن و خاموش شدن پمپ را نشان میدهد و با این کار میتوان پرشر یا اتومات پمپ را قبل از نصب نیز تنظیم کرد .

 این مدل پرشر ها مدل های متنوع و فراوانی از نظر فشار کاری ،نوع  درجه بندی ، و آمپر عبوری دارند . که بر اساس مدل پمپ انتخاب میشوند .

در این مدل از پرشر سوئیچ ها مدل KP1 شرکت دانفوس danfosss بیشترین استفاده را دارد که البته این کنترل کننده در سایت دانفوس به عنوان یک کنترل کننده فشار پایین ( LOW Pressure) نام برده شده است. از این مدل کنترل کننده به دلیل رنج تنظیمی پایین بیشتر استفاده میشود ( رنج تنظیمی 0.2- تا 7.5 بار ). مدل پر استفاده دیگر KP35  است که رنج فشار مشابهی با KP1 دارد ولی نوع اتصال دنده ای آن متفاوت می باشد.

 

پرشر دانفوس KP35

 

در برخی از مدلها این پرشرها و اتومات ها از دو درجه با عنوان cut off   و diff  نام دو درجه تنظیم میباشند .که cutoff   فشار خاموش شدن پمپ و diff  اختلاف فشار روشن شدن پمپ نسبت به نقطه  cut off میباشد . یعنی 

Cut off-diff=cut in

 و در برخی دیگر از دو عبارت cut in  و cut off  استفاده شده نسبت که در این مدل هم cut in  فشار روشن شدن وو  diff  اختلاف فشار بین نقطه شروع به کار پمپ و cut in   میباشد  به این معنا که 

Cut in +diff=Cut off

اما در مدل های بدون درجه و اعداد کار کمی دشوارتر میشود زیرا هیچ عدد و درجه ای برای بیان فشار تنظیمی وجود ندارد و در زمان کارکرد پمپ برحسب تجربه باید آن را تنظیم کرد .

 این پرشر یا اتومات ها دارای دو پیچ تنظیم هستند  که یکی از آن ها کوچک تر میباشند  پیچ بزرگتر فشار خاموش شدن پمپ را تنظیم میکند و پیچ کوچک تر اختلاف فشار  بین روشن و خاموش شدن پمپ.

 

اتومات پمپ آب

 

 با سفت کردن پیچ بزگ تر فشار خاموش شدن پمپ بیشتر شده و پمپ در فشار بالاتر ی خاموش میشوند  و به همان نسبت فشار روشن پمپ افزایش پیدا میکند به عنوان مثال  اگر اتومات پمپ آن را در فشار 3 بار روشن و در فشار 5 بار خاموش میکند یا محکم کرن پیچ بزرگتر  و خاموش شدن پمپ در فشار 5.5 بار پمپ در فشار 3.5 روشن خواهد شد .

 پیج کوچک تر اتومات یا پرشر پمپ  نیز فاصله بین روشن و خاموش شدن  پمپ را تغییر میدهد در حقیقت میتوان گفت پیچ بزرگتر  رنج فشار Range پمپ و پیچ کوچک تر میزان  اختلاف فشار بین خاموش و روشن شدن پمپ (differential) تنظیم میکند.

 قابل ذکر است این اتومات ها هم مانند پرشر پمپ دارای درجه تنظیم , انواع مختلفی دارند و در برخی از آن ها پیچ بزرگتر میزان cutoff یا فشار خاموش شدن پمپ  و  یا پیچ کوچک تر  میزان  (diff) یا اختلاف فشار می باشد .در چنین اتومات های پمپ  با مکحم کردن پیچ  کوچکتر فاصله بین خاموش روشن شدن پمپ افزایش می کند .