بهره برداری سری و موازی پمپ

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 391

در برخی از موارد ، دو یا چند پمپ با هم بصورت سری یا موازی نصب می شوند .در بهره برداری بصورت سری سیال پس از عبور از پمپ اول وارد پمپ دوم شده و از پمپ دوم خارج میشود که در این سیستم هر دو پمپ دارای دبی یکسان می باشند اما ارتفاع پرتاب آنها با هم جمع می شود. در بهره برداری موازی آب به صورت همزمان وارد هر دو پمپ شده و بصورت همزمان از دو پمپ خارج میشود که در این سیستم ‌هر دو پمپ دارای ارتفاع یکسان می باشند ،‌اما دبی یا همان آبدهی آنها با هم جمع می شود.
 

بهره برداری سری پمپ

 

این نوع را غالبا وقتی استفاده می کنیم که نتواند پمپ بزرگتر با NPSH در دسترس به وجود آمده توسط سیستم بهره برداری شود. یعنی اینکه پمپی که از سطحی بالاتر باید سیال را مکش کند توان مکش (NPSH) را نداشته باشد و پمپ کوچکتر در پایین دست به کمک آن بیآید. پمپ کوچکتر را قبل از یک پمپ بزرگتر نصب می کنند تا فشار مکش را در پمپ بزرگتر ترقی دهد. مهم است که توجه کنیم در این شرایط ، پمپ کوچکتر توانایی پمپاژدبی برابر با پمپ بزرگتر را داشته باشد و فقط ارتفاع تغییر می کند .
در برخی از سیستم ها که طول مسیر  و افت فشار زیاد است و دبی ثابت است (سیستم گرمایش کف) ممکن است نیاز باشد از دو پمپ سری در مسیر لوله کشی استفاده شود.

مثال دیگر بهره برداری سری از پمپ ها نحوه قرارگیری پمپ طبقاتی است که پروانه اول مایع را در دومی و سومی و الی آخر پمپ می کند .این کار یک پمپ پر فشار با پروانه های هم دبی را بوجود می آورد.
 

بهره برداری سری پمپ

 

بهره برداری موازی پمپ

 

بهره برداری موازی تعدادی از پمپ ها بدین صورت است که مکش آنها از یک لوله اصلی (کلکتور) گرفته شده و رانش آنها به یک لوله اصلی دیگر فرستاده می شود.
 هر کدام از پمپ ها داری ارتفاع همسان می باشند ،‌ اما دبی آنها با هم جمع می شوند.
شیب منحنی سیستم دبی هر کدام از پمپ ها، زمانی که موازی اند کمتر از حالتی است که تنها بهره برداری می شوند. یعنی افت دبی کمتری در طول مسیر دارند و دبی پمپ تغییر کمتری در هد های بالاتر دارد. این قضیه را باید در مورد چند پمپ موازی در نظر گرفت تا پمپ ها را بدقت انتخاب کنیم که بهره برداری پایدار داشته باشیم.
برخی از صنایع از چند پمپ موازی استفاده می کنند تا خروجی کلی را تنظیم کنند که بیشتر از توانایی اقتصادی یک پمپ می باشد. سیستم های توزیع آب شهری مثال اولیه استفاده از پمپ در جایی می باشند که اینگونه انعطاف پذیری ها مورد نیاز است.
در اینجا هر پمپ در سیستم در دبی پایین تر از وقتی کار می کند که به تنهایی در همان سیستم قرار می گیرد. افزایش یکنواخت در تعداد پمپ ها، ‌دبی عبوری در میان هر پمپ را کاهش می دهد . در نتیجه پمپ آخری فقط مقدار کمی به توانایی خروجی سیستم می افزاید.
مثال ساده تر از بهره برداری پمپ ها بصورت موازی ، بوستر پمپ ها هستند که برای مصارف آبرسانی و آتش نشانی کاربرد دارند.

 

بهره برداری موازی پمپ


نکات بهره برداری از سیستم موازی پمپ ها شامل موارد زیر است:


استفاده از شیر های یکطرفه در خروجی 
 سایز مناسب کلکتور های ورودی و خروجی
 طول مکش مناسب هر پمپ از کلکتور

 

مشاوره و فروش پمپ آب در بامین تهویه

 

مشاورین شرکت بامین تهویه امکان ارائه مشاروه جهت انتخاب و خرید پمپ آب را به مشتریان محترم دارا میباشد.
فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تمامی اطلاعات فنی و تصاویر دستگاه های پمپ آب را با نازل ترین قیمت ها جهت مقایسه دستگاهها و خرید آسان، خارج از محدوده زمانی و مکانی و به آسان ترین روش ممکن را در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.