منو

مقالات دستگاه تصفیه آب

راهنمای انتخاب بهترین دستگاه تصفیه آب
دوشنبه 25 شهریور 1398 / 665 294 0
راهنمای انتخاب بهترین دستگاه تصفیه آب : دستگاه تصفیه آب ارزان قیمت نخرید .کیفیت فیلتر ها در دستگاه های تصفیه آب با برندهای مختلف بسیار متفاوت است.قلب دستگاه اسمز معکوس فیلتر ممبران آن است که باید مرغوب باشد.کارشناسان ما با مشاور میتوانند راهنمای انتخاب بهترین دستگاه تصفیه آب متناسب با فضا و بودجه ای که دارید باشند.
دستگاه تصفیه آب صنعتی
شنبه 2 شهریور 1398 / 910 407 0
دستگاه تصفیه آب صنعتی در ابعاد و حجم بزرگتر نسبت به انواع تصفیه آب خانگی است که از اصول یکسان سیستم های تصفیه شنی و رزینی و یا اسمز معکوس استفاده میکند. دستگاه تصفیه آب صنعتی در برخی صنایع مانند داروسازی و صنایع غذایی ،موتورخانه های بزرگ ،کارخانه های آب معدنی ،تولید مواد شوینده و... کاربرد بسزایی دارد.