منو

مقالات روش محاسباتی

محاسبه ظرفیت دیگ چدنی
شنبه 29 مهر 1396 / 12387 4901 3
محاسبه ظرفیت دیگ چدنی یکی از تجهیزات موتورخانه های مرکزی می باشد که آب در حال گردش را توسط گرمای حاصل از احتراق مشعل گرم می کند. این دیگ ها داری معایب و محاسنی هستند که در اینجا به آن اشاره شده و نحوه انتخاب دیگ مناسب و تعیین محاسبه ظرفیت دیگ چدنی مورد بررسی قرار گرفته است.
محاسبه ظرفیت فن کویل
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 / 35751 14153 2
محاسبه ظرفیت فن کویل را به دو روش دقیق و سر انگشتی می توان انجام داد: در روش دقیق تمام مشخصات فیزیکی ساختمان و هوا باید در دسترس باشد. اما در روش محاسبه ظرفیت فن کویل ، سر انگشتی تنها با داشتن مساحت فضای مورد نظر میتوان cfm تقریبی فن کویل را محاسبه کرد.