منو

مقالات پمپ کف کش و لجن کش

پمپ کفکش چیست و چه کاربردی دارد؟
پنجشنبه 17 مرداد 1398 / 1437 572 0
پمپ کفکش که از گروه الکتروپمپ های مستغرق می باشد وظیفه انتقال و جابجایی سیال را بر عهده دارد.
موتور الکتریکی تعبیه شده در پمپ کف کش توسط چرخش پروانه و ورود آب به داخل پمپ، آب را به حرکت درآورده و انرژی جنبشی آن را افزایش می دهد و سبب تخلیه آن می شوند.
در این مقاله به بررسی عملکرد، انواع، اجزا و کاربردهای پمپ کفکش می پردازیم.