منو

مقالات منبع و مخزن

نصب منبع آب خانگی
چهارشنبه 15 دی 1400 / 262 81 0
یکی از متداول ترین روشهای توزیع آب در ساختمان ها استفاده از یک منبع ذخیره آب به همراه یک پمپ آبرسانی می باشد. نصب منبع آب خانگی باید مطابق با استاندارد تعریف شده انجام گردد.
در این مقاله جزئیات نصب منبع آب خانگی ، نحوه استفاده از منبع آب خانگی و نحوه محاسبه ظرفیت منبع آب خانگی به تفصیل بیان شده است. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.